Close

Aardolie

Aardolie wordt vaak “zwart goud” genoemd. Dit komt doordat aardolie één van de belangrijkste handelswaren in de gehele wereld is. Maar wat is aardolie dan precies en wat zijn de voor- en nadelen van deze fossiele brandstof?

Wat is aardolie?

Aardolie is net als steenkool en aardgas, een fossiele brandstof. De ruwe aardolie bestaat uit een mengsel van allerlei koolwaterstoffen. Het ontstaat wanneer de resten van organisch materiaal zoals planten en dieren naar de zeebodem zakken. Miljoenen jaren geleden werden deze resten bedolven onder lagen van zand, klei en grind. Deze verschillende lagen oefenden druk uit op de resten. Als gevolg van deze druk nam de temperatuur in de laag van deze dode resten toe. Door middel van een chemisch proces is vervolgens aardolie ontstaan.

Op welke manieren wordt aardolie gewonnen?

Aardolie werd dus miljoenen jaren geleden gevormd op de bodem van de zee. Het zwarte goud ligt dus niet zomaar voor het oprapen. Om aardolie te winnen, zal het dus eerst gevonden moeten worden. Dit kan onder andere met behulp van seismisch onderzoek. Hierbij wordt er gezocht naar velden met aardolie. Door middel van kunstmatig opgewekte trillingen kunnen geologen namelijk de verschillende aardlagen in kaart brengen.

Wanneer de aardolie eenmaal gevonden is, worden er gaten geboord in de grond. Wanneer er veel druk op staat, zal de aardolie namelijk als vanzelf door deze gaten naar boven stromen. Maar mocht dit nu niet werken, bestaat er ook nog de optie om de olie omhoog te pompen.

Aardolie wordt slechts op een beperkt aantal plekken ter wereld gevonden en gewonnen. Vooral Rusland, de Verenigde Staten, Nigeria en natuurlijk het Midden-Oosten zijn plekken waar veel aardolie vandaan komt.

Aardolie booreiland

Waarvoor gebruiken we aardolie allemaal?

Hoewel de olie zelf maar op een aantal plekken wordt gewonnen, wordt de ruwe olie naar raffinaderijen over de hele wereld getransporteerd. In deze raffinaderijen wordt aardolie bewerkt zodat we het kunnen gebruiken. De olie wordt bijvoorbeeld verwerkt tot benzine of diesel. Maar aardolie wordt ook gebruikt om elektriciteit in de vorm van grijze stroom op te wekken. Daarnaast is aardolie ook een zeer belangrijke grondstof voor kunststoffen.

Wat zijn de voordelen van aardolie?

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, heeft aardolie een ontzettend brede toepassing. Het kan namelijk voor heel veel dingen gebruikt worden. Want niet alleen wordt de olie gebruikt om benzine of diesel van te maken, we kunnen het ook gebruiken om elektriciteit mee op te wekken. Ook kunststoffen zouden niet geproduceerd kunnen worden als we geen aardolie ter beschikking hadden.

Wat zijn de nadelen van aardolie?

Het voornaamste voordeel van aardolie is dus de brede toepassing ervan. Toch heeft aardolie een aantal belangrijke nadelen die we niet mogen vergeten.

CO2 uitstoot

Het zit namelijk zo dat bij de verbranding van aardolie allerlei schadelijke stoffen vrijkomen. Eén van deze stoffen is CO2. CO2 is een broeikasgas welke bijdraagt aan het versterkte broeikaseffect. Door dit versterkte broeikaseffect hebben we nu te maken met klimaatverandering en dus de opwarming van de aarde. Wanneer we als doel hebben om klimaatverandering te stagneren, is het noodzakelijk dat we de uitstoot van CO2, en andere broeikasgassen zo veel mogelijk beperken. Dit zou dus ook betekenen dat we aardolie zo min mogelijk gebruiken.

‘Ongelukken met aardolie’

Aardolie is schadelijk voor het milieu op nog een andere manier. Vaker dan zou moeten, zien we namelijk beelden op het nieuws van een schip waarvan de olie in de zee is beland. Dit heeft altijd een enorme impact op het ecosysteem. Duizenden dieren raken namelijk met olie besmeurd, waardoor ze sterven. Ook wanneer de olie op het strand terecht komt, is het geen pretje. Ook hier zullen veel dieren, waaronder waadvogels, met de olie besmeurd raken. En natuurlijk zijn er ook mensen die op het strand recreëren. Voor hen is het aangespoelde zwarte goud ook echt geen feest.

De afhankelijkheid van niet-olie-producerende-landen

Een ander nadeel is dat aardolie maar op een beperkt aantal plekken ter wereld gewonnen wordt. Dit maakt dat landen waar geen aardolie gewonnen wordt, waaronder Nederland, sterk afhankelijk van deze andere landen. Nederland en andere niet-olie-producerende-landen hebben dan ook een groot probleem wanneer de oliekraan dichtgedraaid wordt. Dit is al eens eerder gebeurt, bijvoorbeeld in het jaar 1973. In dat jaar handhaafden enkele Arabische olieproducerende landen namelijk een olieboycot tegen landen die Israël direct gesteund hadden. Aangezien er heel veel economische sectoren afhankelijk zijn van olie, heeft de oliecrisis de economie flink geschokt. Dit leidde tot zowel stagnatie als inflatie.

Aardolie is niet hernieuwbaar

Maar uiteindelijk zullen we wel gedwongen worden minder aardolie te gebruiken. Aangezien aardolie een fossiele brandstof is, is deze niet hernieuwbaar. Dit betekent dat de olie ooit een keer op zal raken. Maar het gaat momenteel wel erg hard. Iedere dag neemt de wereldvoorraad aan aardolie af met zo’n 85 miljoen vaten. De verwachting is dan ook dat we nog voor het jaar 2030 te maken zullen hebben met een tekort aan aardolie. Het is daarom ook te verwachten dat deze schaarste de prijs van aardolie flink zal opdrijven.

Verspilling Aardolie

Op zoek naar een alternatief voor aardolie

Ondanks de brede toepassing van aardolie, is het dus belangrijk dat we op zoek gaan naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Dat heeft niet alleen te maken met onze afhankelijkheid van aardolie of de impact op het milieu. Het is namelijk het geval dat aardolie hoogstwaarschijnlijk op zeer korte termijn op zal raken.

Wanneer we opzoek gaan naar een alternatief voor aardolie, kunnen we ons beter niet keren tot andere fossiele brandstoffen. Ook deze dragen namelijk bij aan klimaatverandering door de uitstoot van CO2. Bovendien zullen ook andere fossiele brandstoffen, waaronder aardgas en steenkool, op een dag op raken.

Een betere ontwikkeling is dus om ons te richten op duurzame, groene energiebronnen. Groene energie heeft namelijk twee eisen. Ten eerste moet de energie hernieuwbaar zijn. Ten tweede is het belangrijk dat het milieu niet geschaad wordt. Groene energiebronnen komen dus niet met de nadelen waar aardolie wel mee te maken heeft.

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor alternatieve energiebronnen. Niet alleen klimaatverandering, maar ook de oliecrisis van 1973 heeft dit onderzoek naar hernieuwbare energie gestimuleerd. Zo kan biodiesel bijvoorbeeld een goed alternatief vormen voor de gewone diesel. Biodiesel is niet gemaakt uit aardolie, maar uit plantaardige olie of dierlijk vet. Het mooie aan biodiesel is dat het minder CO2 uitstoot.

Ook als het gaat om stroom zijn er al enige alternatieven op de markt. Zo zijn er energieleveranciers die groene stroom leveren. Deze stroom wordt bijvoorbeeld opgewekt met behulp van de zon of de wind. Mocht je zo’n energiecontract willen afsluiten, dan is het wel verstandig dat je erop let dat de energie ook daadwerkelijk in Nederland is opgewekt. Mocht dit niet het geval zijn, dan bestaat er namelijk de kans dat je helemaal geen groene energie afneemt.

Aardolie, oud goud?

Het zwarte goud wordt dus gemaakt en gewonnen op de bodem van de zee. Wanneer we dit zwarte goud omhoog weten te krijgen, kunnen we er tal van dingen mee doen. Zo kunnen we er bijvoorbeeld elektriciteit mee opwekken of auto’s op laten rijden. Het is dan ook niet gek dat er zoveel in gehandeld wordt en dat er zoveel vraag naar is.

Maar aardolie heeft een aantal nare kanten. Omdat het maar op een beperkt aantal plekken ter wereld gewonnen kan worden, worden de overige landen, waaronder Nederland, sterk afhankelijk van de olieproducerende landen. Bovendien zorgt het verbranden van aardolie voor extra CO2-uitstoot, wat niet goed is voor onze aarde. Ook de vele olierampen zijn allesbehalve wenselijk voor het milieu.

Verder zal aardolie op de korte termijn niet meer beschikbaar zijn. Vandaar dat dit zwarte goud niet echt een toekomst meer heeft. We kunnen het beter gaan beschouwen als oud goud: iets dat nog wel waarde heeft, maar wat we niet meer gebruiken. Laten we ons daarom focussen op alternatieven. Biodiesel kan zo’n duurzaam alternatief zijn. Ook zonne- of windenergie zijn goede alternatieven als het gaat om de elektriciteitsvoorziening. Op deze manier kunnen we stoppen met het gebruiken van het oude, zwarte goud en een start maken om onze aarde wat meer rust te geven!