Close

Duurzaam Milieu

Een beter milieu begint bij jezelf

Duurzaam milieu wil eigenlijk niets anders zeggen als het lang meegaan van het milieu. Het milieu is onze leefomgeving. Onze leefomgeving willen we uiteraard zo goed mogelijk beschermen voor de huidige generatie en zeker ook voor de toekomstige generatie. De Europese Unie heeft met behulp van onder andere het klimaatakkoord het doel gesteld de leefomgeving te beschermen, behouden en verbeteren. Om deze redenen willen we in de toekomst zuiniger met energie omgaan en waar mogelijk duurzaam energie opwekken.

Naast het opwekken van duurzame energie wil de Rijksoverheid de CO2 uitstoot, wat zorgt voor het broeikaseffect, verminderen door van het gas af te stappen en over te gaan op duurzame energie. Dus door van grijze stroom over te stappen naar groene stroom, ook wel energietransitie genoemd. Het doel is om dit in 2050 volledig bereikt te hebben. Dit staat onder andere in het klimaatakkoord.

Andere zaken die positief bijdragen aan het milieu