Close

Duurzame Producten

Op deze website vind je informatie over duurzame producten. Maar voordat je je gaat verdiepen in een specifiek duurzaam product, is het misschien handig om te weten wat er precies bedoeld wordt met “duurzame producten”. Wanneer kun je spreken van een duurzaam product? Waarom zou je juist voor duurzame producten moeten kiezen? En wat zijn de gevolgen van het gebruiken van producten die niet duurzaam zijn? Al deze vragen zullen we hier kort behandelen.

Wat zijn duurzame producten?

Hoewel het woord duurzaamheid steeds vaker bij allerlei producten gebruikt wordt, wordt niet zo vaak uitgelegd wat men nu precies bedoelt met duurzaam. Dat is niet zo vreemd, aangezien duurzaamheid een redelijk breed begrip is.

Als we kijken naar wat de Verenigde Naties verstaan onder duurzame ontwikkeling, is dit een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van deze tijd zonder dat dit ten koste gaat van de mogelijkheid voor toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien. Het gevolg van deze uitspraak voor duurzame producten is dus dat duurzame producten zo min mogelijk dienen te verbruiken en niks in der mate beschadigen dat toekomstige generaties hier ernstige gevolgen van ondervinden.

Dit is natuurlijk nogal vaag. Om het wat concreter te maken, vind je hieronder drie eisen waaraan een product moet voldoen wil het een duurzaam product zijn.

Drie eisen voor een duurzaam product

Eis 1: Het product heeft een lange levensduur

Wanneer een product duurzaam is, mag je ervan uitgaan dat het product lang meegaat. Op deze manier is het product veel minder snel aan vervanging toe en hoef je dus minder snel een nieuw product te kopen. Dit zorgt er voor dat er minder grondstoffen verbruikt worden, aangezien er minder producten geproduceerd dienen te worden. Dit heeft dus een positieve uitwerking op het milieu. Een bijkomend voordeel is dat, doordat het product langer mee gaat, je geld kan besparen op de aanschaf van nieuwe producten.

Eis 2: Het product is gemaakt op een mensvriendelijke manier

Duurzame producten zijn niet alleen beter voor het milieu, ze zijn ook op een mensvriendelijke manier geproduceerd. Dit houdt in dat de mensen die betrokken zijn bij de productie werken onder goede omstandigheden en een passende compensatie krijgen voor het geleverde werk.

Eis 3: Het product is niet giftig

Tot slot is het noodzakelijk dat duurzame producten geen gif of andere gevaarlijke stoffen bevatten. Een product dat voldoet aan deze eis mag dus niet schadelijk zijn voor zowel mensen als andere levende wezens, zoals dieren en planten. Wanneer mensen, dieren of planten in aanraking komen met dit product, het product gebruiken, of het product binnen krijgen, worden zij niet ziek en gaan ook niet dood door het product.

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, zijn er dus echt wat voorwaarden waaraan een product moet voldoen voordat het bestempeld mag worden als duurzaam. Echter wil het geval dat duurzaamheid steeds meer een trend wordt. Natuurlijk is dit een goede ontwikkeling, maar het betekent ook dat steeds meer producten onterecht bestempeld worden als duurzaam, omdat dit nu eenmaal beter verkoopt. Wanneer je je dus afvraagt of het product dat je wilt kopen echt duurzaam is, kun je deze drie eisen dus in je achterhoofd houden en zelf evalueren of het desbetreffende product ook echt aan deze eisen voldoet. Mocht dat lastig zijn, dan kun je ook nagaan of op de site al iets geschreven is over dat product.

Waarom kiezen voor duurzame producten?

Een duurzaam product gaat dus lang mee, is mensvriendelijk gemaakt en is niet giftig. Dit geeft al meteen aan waarom je voor een duurzaam alternatief zou moeten gaan wanneer je een nieuw product aanschaft. Laten we de drie voordelen nog wat beter belichten.

Duurzame producten voor milieu en portemonnee

Zoals we allemaal wel weten gaat het niet goed met het milieu. De natuur raakt uitgeput, grondstoffen raken op en er worden te veel broeikasgassen uit gestoten voor de productie van nieuwe producten. Daarnaast is het ook nog zo dat alle oude, afgedankte producten bij het afval belanden, waar ze de natuur vervuilen. Wanneer we dit afval verbanden, komt er weer veel CO2 vrij, wat het broeikaseffect weer versterkt.

Door te kiezen voor duurzame producten, kan dit proces afgeremd worden. Immers is eis 1 van duurzame producten dat de producten lang meegaan. Omdat de producten per definitie dus langer meegaan, belanden ze minder snel bij het oud vuil. Ook is het zo dat, doordat je het product langer gebruikt, je minder snel behoefte hebt om een nieuw product aan te schaffen. Hierdoor hoeven er dus minder nieuwe producten geproduceerd te worden. Als gevolg hiervan worden minder grondstoffen gebruikt en worden er minder broeikasgassen uitgestoten.

Daarnaast is het ook nog eens zo dat, doordat je minder snel een nieuw product hoeft te kopen, je hier dus ook geen geld aan uit hoeft te geven. Duurzaamheid is dus goed voor het milieu en je eigen financiën. Een echte win-win situatie dus.

Duurzame producten voor andere mensen

We staan er niet dagelijks bij stil, maar niet iedereen op deze wereld heeft het zo goed. Veel mensen werken onder baggere omstandigheden terwijl ze met wat ze verdienen amper in leven kunnen blijven.

Doordat duurzame producten ook omkijken naar de mensen die betrokken zijn bij de productie, worden deze mensen eerlijker en beter behandelt. Op deze manier draag je in mindere mate bij aan de uitbuiting van deze mensen.

Duurzame producten die niet giftig zijn

Het is natuurlijk lekker makkelijk en goedkoop om wat artikelen online te bestellen die ergens ver weg gemaakt zijn, maar dit kan heel goed schadelijke effecten hebben voor je gezondheid. Zo is het maar al te vaak het geval dat in producten die buiten Europa geproduceerd zijn gevaarlijke en zelfs kankerverwekkende stoffen verwerkt zijn.

Niet alleen mensen, maar ook planten en dieren kunnen lijden onder giftige producten. Denk bijvoorbeeld maar eens aan alle afgedankte producten die in de natuur belanden. Hier kan een wild dier of een loslopende hond het product vinden en ermee gaan spelen. Als het product giftig is, kan dit dier ernstig ziek worden of zelfs dood gaan.
Wanneer je kiest voor een duurzaam product, kies je voor een niet-giftig product. Je mag er dus vanuit gaan dat je aanschaf geen schadelijke gevolgen heeft voor je eigen gezondheid, of de gezondheid van andere levende wezens.

De gevolgen van niet-duurzame producten

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, kunnen niet-duurzame producten behoorlijk schadelijk zijn voor het milieu, mensen en dieren. Zo weten we dat de productie van nieuwe producten altijd meer grondstoffen vergt en altijd gepaard gaat met de uitstoot van broeikasgassen. Ook is het helaas de werkelijk dat de meeste van de producten die te koop worden aangeboden gemaakt zijn zonder dat er veel omgekeken is naar de leef- en werkomstandigheden van de mensen die dit product gemaakt hebben. Wanneer je kiest voor een niet-duurzaam product, steun je financieel in zekere mate dus deze schadelijke vorm van productie.

Wat betreft de giftigheid van niet-duurzame producten bestaat er wat onduidelijkheid. Hierboven heb je kunnen lezen dat sommige, veelal goedkopere, producten die geproduceerd zijn buiten Europa wel eens gemaakt kunnen zijn met schadelijke stoffen. Maar ook andere producten kunnen behoorlijk schadelijk zijn voor onze gezondheid. Zo is het bijvoorbeeld het geval dat vooral in verzorgingsproducten nog wel eens gewerkt wordt met schadelijke chemicaliën. Bovendien wil het geval dat, doordat we zoveel plastic gebruiken, we ook microplastics binnen krijgen. Wat precies het gevolg is van deze microplastics op onze gezondheid is nog onduidelijk, maar er is reden om aan te nemen dat dit onze gezondheid geen boost geeft.

Of je nu kiest voor duurzaamheid vanwege het milieu, omdat je geeft om de werk- en leefomstandigheden van anderen, omdat je bezorgd ben om de gezondheid van jezelf of andere levende wezens, of een combinatie van deze drie, je maakt een goede keuze. Ben je benieuwd naar welke duurzame producten of alternatieven voor producten er zowel zijn, kijk dan rustig verder op onze website. Je vind hier alles van een reMarkable papieren tablet en ananasleer tot duurzame kantoorartikelen en van thermostaten tot duurzame badkamer producten.