Close

Energielabel Kantoren

Wat is het Energielabel voor kantoren

Vanaf 2023 is ieder kantoor groter dan 100m2 verplicht om minimaal over energielabel C te beschikken. Dit is een afspraak in het Energieakkoord uit 2013. In 2019 zijn doelstellingen geformuleerd voor de gebouwde omgeving in het Klimaatakkoord, namelijk het realiseren van een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. De verplichting voor kantoren, minimaal energielabel C in 2023, is als tussendoelstelling geformuleerd. Kantoorpanden groter dan 100m2 welke in 2023 niet minimaal energielabel C hebben mogen niet meer als kantoorpand fungeren. Uiteraard zorgt een energielabel C of hoger ook voor een prettig werkklimaat.

energielabel kantoren

Zelf inzicht krijgen in huidig energielabel en referentiesituaties

RVO heeft een handige windows tool ontwikkeld, als indicatie, voor het bepalen van het huidige energielabel en de aanpassingen die nodig zijn voor een hoger energielabel. Zo kunt u zelf toetsen wat er nodig is om aan de verplichting te voldoen.

U selecteert het type kantoor (klein, middel of groot) en de al (deels) genomen maatregelen. De tool rekent aan de hand van referentiesituaties die berekend op grond van de EPA-U-rekenregels wat er nodig is om minimaal energielabel C te behalen.

Voor meer informatie verwijzen we graag door naar de site van RVO.