Close

Fossiele brandstoffen

De kans is groot dat je wel eens van fossiele brandstoffen hebt gehoord. De meest gebruikte zijn toch wel steenkool, aardgas en aardolie. Fossiele brandstoffen vormen een veelgebruikte bron van energie. Echter, tegenwoordig is er hier veel ophef over. Wil je weten wat fossiele brandstoffen precies zijn en waarom het nodig is dat we naar alternatieve energiebronnen gaan zoeken? Dan zit je hier goed. Ook lees je hoe je jouw eigen verbruik kunt verminderen.

Hoe ontstaan fossiele brandstoffen?

Fossiele brandstoffen zijn verbindingen tussen koolstof- en waterstofatomen. Deze verbindingen zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit planten- en dierenresten. Meestal is het zo dat een plant of een dier zal gaan rotten wanneer deze overleden is. Bij planten- en dierenresten die omgetoverd zijn tot fossiele brandstoffen, is er echter iets speciaals aan de hand. Deze dierlijke of plantaardige resten zijn namelijk in een vroeg stadium van de ontbinding bedolven onder aarde of slib. Wanneer er de juiste temperatuur en druk is, zullen deze dierlijke of plantaardige resten in de loop van miljoenen jaren samengeperst worden tot aardgas, steenkool of aardolie.

Winning Fossiele Brandstoffen

Welke soorten fossiele brandstoffen zijn er?

Fossiele brandstoffen komen in verschillende vormen voor. Zo is er steenkool, aardgas, aardolie, bruinkool en turf. Hieronder zullen we uitleggen waar kolen, aardgas en aardolie tegenwoordig vooral voor gebruikt worden.

Steenkool

Bruinkool of steenkool zijn een vaste variant van fossiele brandstoffen. Kolen worden voornamelijk gebruikt voor het opwekken van elektriciteit.

Aardgas

Zoals de naam al aangeeft, is aardgas een gasvormige variant van fossiele brandstof. Het gas bestaat uit een mengsel van koolwaterstoffen, waaronder methaan. Aardgas wordt voornamelijk gewonnen op plekken waar vroeger veel planten groeiden. We gebruiken aardgas voornamelijk om mee te koken en om huizen mee te verwarmen.

Aardolie

Aardolie is een vloeibare fossiele brandstof. Aardolie is, net als aardgas, een mengsel van koolwaterstoffen. Maar natuurlijk is aardgas gasvormig en aardolie vloeibaar. Aardolie is dan ook voornamelijk afkomstig uit planten- en dierenresten uit ondiepe zeeën. Aardolie wordt dan ook voornamelijk gewonnen onder de aard- of zeebodem. Deze fossiele brandstof wordt veelal verwerkt in de petrochemische industrie. Het wordt bijvoorbeeld verwerkt in stookolie, diesel en benzine. Bovendien kan de olie ook worden gebruikt om kunststoffen en medicijnen te synthetiseren.

Waarom gebruiken we fossiele brandstoffen?

Fossiele brandstoffen zijn een uitermate goede energiebron, simpelweg omdat ze veel energie bevatten. Daar komt nog eens bij dat ze relatief makkelijk te vergaren, vrij goedkoop en eenvoudig op te slaan en te transporten zijn. Je kunt bijna overal wel een elektrische centrale bouwen die werkt met behulp van fossiele brandstoffen. Tot slot kunnen fossiele brandstoffen, behalve als energiebron, ook worden gebruikt in de chemische industrie.

Waarom moeten we opzoek naar een alternatief voor fossiele brandstoffen?

  • Bij de verbanding van fossiele brandstoffen komt CO2 vrij. CO2 is een broeikasgas. Dit betekent dat CO2-uitstoot bijdraagt aan een versterkt broeikaseffect. En als gevolg hiervan zullen we te maken krijgen met allerlei ongewenste klimaatveranderingen. Denk hierbij aan het opwarmen van de aarde en meer overstromingen.
  • Daarnaast brengen voornamelijk kolencentrales ook nog tal van andere giftige stoffen in de lucht. Hierbij gaat het voornamelijk om stikstofdioxide, fijnstof, kwik en zwavelstof.
  • Ook is het zo dat het winnen van fossiele brandstoffen de omgeving sterk beïnvloed. Waarschijnlijk heb je wel gehoord dat Groningen door de gaswinningen te kampen heeft met aardschokken en bevingen.
  • Tot slot zullen fossiele brandstoffen ooit opgeraken. De laatste tijd zijn we echter flink door de voorraad heen aan het gaan. Op een gegeven moment zullen er simpelweg onvoldoende (of zelfs geen) fossiele brandstoffen meer beschikbaar zijn om in onze vraag te voorzien.

Groene energie: het alternatief

Gelukkig krijgt een alternatieve energievorm steeds meer aandacht. Deze energievorm heeft de naam “groene energie”. Om tot groene energie te behoren, moet de energievorm aan vier voorwaarden voldoen.

Voorwaarden van groene energie:

  • De energievorm draagt niet bij aan klimaatverandering.
  • De bron van de groene energie raakt niet uitgeput.
  • Bij de winning van deze vorm van energie wordt het landschap of de leefomgeving niet aangetast.
  • De energie is schoon en veroorzaakt dus geen luchtvervuiling.

Groene energie kan op verschillende manieren worden opgewekt. De voornaamste manieren zijn door middel van windmolens of zonnepanelen. Zonne- of windenergie zijn namelijk de schoonste energievormen en belasten het milieu het allerminst. Waterkracht, kernenergie en biomassa worden ook vaak genoemd als groene energiebronnen. Toch is er nogal wat discussie over of deze energiebronnen wel echt groen te noemen zijn. Zo blijkt in het geval van biomassa bijvoorbeeld dat er evenveel CO2 uitgestoten wordt als bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas.

Zonnepanelen op dak

Zelf zo min mogelijk gebruiken?

Hoewel er meer aandacht is voor alternatieve en duurzame energiebronnen, worden fossiele brandstoffen nog veel gebruikt in het dagelijks leven. Wanneer je het gebruik van fossiele brandstoffen wilt verminderen, zijn er toch wel wat dingetjes die je zou kunnen doen. Denk hierbij aan je manier van vervoer en je energieleverancier.

Vervoer

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, worden fossiele brandstoffen, voornamelijk aardolie, veel gebruikt in het vervoer. Wanneer je dus het gebruik van fossiele brandstoffen wilt verminderen, doe je er goed aan om vaker te lopen of de fiets te pakken. Bovendien is dit extra beetje beweging ook gunstig voor je gezondheid. Is fietsen wat te zwaar voor je of zijn er stukken die gewoonweg te lang zijn om te fietsen? Overweeg dan om over te stappen op elektrisch rijden of om een elektrische fiets te kopen. Natuurlijk is het dan het allerbeste als je je auto of fiets oplaadt met behulp van groene stroom. Daarvoor zul je dan over moeten stappen op een groene energieleverancier.

Groene energieleverancier

In Nederland hoef je voor het gebruik van elektriciteit of het verwarmen van je huis niet afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Zo zijn er voldoende energieleveranciers op de markt die groene energie leveren. Aangezien het aanbod vrij groot is, is het aan te raden om te kiezen voor een energieleverancier die energie levert welke is opgewekt door windmolens of zonnepanelen. Dit is namelijk de schoonste en duurzaamste energievorm.

Ook is het belangrijk dat de energieleverancier alleen energie levert die in Nederland is opgewekt. Wanneer er wordt gezegd dat de groene energie is opgewekt in andere landen is het helaas maar al te vaak zo dat er niet echt sprake is van groene energie, maar een slimme marketing truc.

Wil je ook graag overstappen naar een groene energieleverancier, maar weet je niet goed welke? Dan kun je op verschillende sites een check doen. Zo weet je meteen welke groene energieleverancier de beste en voordeligste keuze is voor jou. Voorbeelden van echt groene energieleveranciers zijn Pure Energie, Green Choice, Vattenfall Groen uit Nederland en Clean Energy Nederlandse Zon.