Close

Groene Hypotheek

Doel van de Groene Hypotheek

Het doel van een groene hypotheek is de burgers die een woning hebben of gaan kopen in de gelegenheid te stellen een hoger hypotheekbedrag op te nemen. Dit hogere bedrag is dan bedoeld voor verduurzaming van je woning.

Energiebesparende voorzieningen

Een aantal voorbeelden van energiebesparende voorzieningen:

Hoe werkt de Groene Hypotheek

Voor aanvang van de verduurzamende maatregelen vindt inventarisatie van de kosten plaats. Als dit bedrag inzichtelijk is en binnen de juiste voorwaarden valt zal er een bouwdepot geopend worden waar dit bedrag beschikbaar is voor verduurzamende maatregelen. Wanneer er kosten gemaakt worden kunnen de nota’s voor de maatregelen betaald worden uit dit depot. Blijft er een positief saldo over op dit depot, dan zal dit bedrag als aflossing op je hypotheek ingezet worden.

Voorbeeld

Je koopt een woning voor € 200.000 en wil voor € 8.000 verduurzamende maatregelen aanbrengen. Je kunt maximaal een hypotheek van 106% van € 200.000 krijgen, oftewel € 212.000. De maatregelen zijn dan goed te bekostigen uit deze regeling.

Wat als je al een koophuis hebt en je wilt verduurzamen?

Indien je een woning hebt met overwaarde, dan kan het een optie zijn om je huidige hypotheek op te hogen of een tweede hypotheek op je woning af te sluiten. Ook als je geen overwaarde hebt op je woning, kan je de hypotheek verhogen. Bij energiebesparende maatregelen mag er dus ook op een al bestaande hypotheek tot 106% van de waarde van de woning gefinancierd worden. Ook het verhoogde hypotheek-stuk voor verduurzaming is fiscaal aftrekbaar.

Wat als je al een koophuis hebt en je wilt verduurzamen?

Indien je een woning hebt met overwaarde, dan kan het een optie zijn om je huidige hypotheek op te hogen of een tweede hypotheek op je woning af te sluiten. Ook als je geen overwaarde hebt op je woning, kan je de hypotheek verhogen. Bij energiebesparende maatregelen mag er dus ook op een al bestaande hypotheek tot 106% van de waarde van de woning gefinancierd worden. Ook het verhoogde hypotheek-stuk voor verduurzaming is fiscaal aftrekbaar.

Andere opties dan een hypotheek verhoging

Buiten het ophogen van je hypotheek zijn er ook andere manieren om verduurzamende maatregelen te financieren.

Voordelen van verduurzaming van je woning

  • Extra rentekorting mogelijk op de hypotheek
  • Mogelijk verruiming op leencapaciteit van 6% bovenop de taxatiewaarde
  • Energiebespaarregeling mogelijk via overheid
  • Subsidie mogelijk
  • Lagere energierekening
  • Waardestijging woning