Close

Hemelwaterafvoer

Wat is een hemelwaterafvoer?

Hemelwaterafvoer

In Nederland valt er aardig wat water vanuit de hemel naar beneden. Denk maar eens aan alle regen, sneeuw en hagel die jaarlijks op ons dak valt. Een hemelwaterafvoer, ook wel HWA genoemd, zorgt ervoor dat dit water wat uit de hemel valt, vanaf het dak en de dakgoot gemakkelijk de riolering in stroomt. Dat gebeurt meestal via de welbekende regenpijp van PVC.

Het kwam vroeger namelijk beter uit om dit overvloedige water de riolering in te laten stromen. Maar als je erover nadenkt, is het eigenlijk best zonde dat dit schone regenwater vermengt raakt met het vuile water in het riool. Bovendien wordt dit zogenaamde gemengde rioleringsstelsel op steeds meer plekken verboden. Dit komt doordat we steeds meer oppervlaktes verharden, waardoor er minder water de grond in kan sijpelen.

Daarnaast is het ook zo dat we de laatste jaren een hogere intensiteit van neerslag pieken zien. Dit kan de riolering niet aan. Vandaar dat het steeds meer gestimuleerd wordt om het water uit de lucht op te vangen. Op deze manier is regenwater gemakkelijker te filteren en hergebruiken.

Wat zijn de voordelen van hemelwater opvangen en hergebruiken?

Wanneer we regen en andere vormen van neerslag niet het riool in laten stromen, maar hergebruiken, heeft dit tal van voordelen. Zo is regenwater bijvoorbeeld erg geschikt om de planten en bloemen binnen en buiten te bewateren. Op deze manier verbruiken we maandelijks minder drinkwater, wat natuurlijk een stuk duurzamer is.

Bovendien kun je het water dat uit de hemel valt ook goed gebruiken om bijvoorbeeld je was mee te draaien of het toilet mee door te spoelen. Dit zijn immers handelingen waar we grote hoeveelheden drinkwater voor gebruiken. Door het opvangen van water uit de hemel is dat dus niet meer nodig. Een bijkomend voordeel is dat regenwater kalkaanslag in het toilet of de wasmachine tegengaat. Deze manier van hemelwater gebruiken is meer geschikt wanneer men kiest voor ondergrondse wateropslag. Hier zullen we in het volgende stukje verder op ingaan.

Overvloedig hemelwater laten infiltreren in de grond?

Naast het bewateren van je tuin of het doorspoelen van je toilet, kun je er ook voor kiezen om overvloedig hemelwater te laten infiltreren in de grond. Het overschot aan hemelwater stroomt tegenwoordig het riool in, hoewel het riool eigenlijk bedoeld is om afvalwater af te voeren. Door de toestroom van schoon hemelwater belasten we het riool onnodig.

Dit kan ertoe leiden dat tijdens een hevige regenbui de straten onder komen te staan met zowel afvalwater als regenwater. Dus door hemelwater in de aarde te laten infiltreren zorgen we ervoor dat het riool stukken minder belast wordt. Bovendien draagt infiltratie in de grond bij aan een beter grondwaterpeil.

Op welke manieren kun je regenwater opslaan?

RegentonWanneer het regenwater niet de riolering instroomt, moet het ergens anders opgevangen worden. Er zijn twee manieren om regenwater op te slaan, namelijk bovengronds en ondergronds. Bij het opvangen van regenwater bovengronds moet je bijvoorbeeld denken aan een regenton. Het voordeel van het opvangen van regenwater bovengronds is dat het gemakkelijk gerealiseerd kan worden. Zo kan een regenton wel bij bijna ieder huis geplaatst worden.

Ook kan de opslagcapaciteit van je regenton gemakkelijk aangepast worden naar wens. Het water uit de ton kun je gemakkelijk gebruiken om je kamerplanten binnen of de bloemen buiten te bewateren. Maar ook wanneer je liever het water de aarde in laat stromen, is dit goed te realiseren met bovengrondse opvang. Zo kun je bijvoorbeeld kijken of jouw regenton te combineren valt met infiltratie kratten.

Naast bovengrondse opslag bestaat er ook nog ondergrondse opslag. Voor ondergrondse opslag van water zijn er iets meer aanpassingen nodig aan het huis dan het geval is bij bovengrondse opslag. Er worden immers grote tanks onder je huis of gazon aangelegd waar het water opgeslagen wordt. Dit water is dan wel weer uitermate geschikt om het toilet door te spoelen of als waswater in de wasmachine. Maar ook wanneer je je planten graag bewatert met water uit de lucht, kan dit met water dat je ondergronds opslaat.

Kun je subsidie aanvragen voor hemelwaterafvoer?

Om het opvangen van regenwater zo veel mogelijk te stimuleren, is het mogelijk om subsidie aan te vragen bij je gemeente. De subsidie is voornamelijk bedoelt zodat men het regenwater afkoppelt van de riolering en deze dus ontlast. Over het algemeen bezien is de subsidie voor het afkoppelen van de regenpijp van de riolering. Tevens wordt de subsidie lokaal geregeld. Bovendien hangt het exacte subsidie bedrag af van het aantal vierkante meters dakoppervlakte dat er afgekoppeld wordt.

Let wel op, deze subsidie is voornamelijk bedoelt voor het afkoppelen van de riolering en het laten infiltreren van regenwater in de grond. Aangezien een regenton na één flinke bui al vaak overstroomt, belandt dit overtollige water ook weer in de riolering. De subsidie kan wel gebruikt worden voor bijvoorbeeld een bochtje onder de regenpijp, waardoor het water niet de riolering maar de tuin in stroomt. Ook kan de subsidie gebruikt worden om infiltratiesystemen aan te leggen en zelfs om te kijken of ondergrondse wateropslag mogelijk is, als dit gewenst is. Dus wanneer je de regenton combineert met de bovengenoemde infiltratie kratten, kun je wel subsidie krijgen.

Hoe werkt de recycling van hemelwater?

Het opvangen van sneeuw, hagel en regen is dus heel duurzaam. Naast het feit dat je op deze manier minder drinkwater zult gebruiken om water te geven aan je planten of misschien zelfs om je wasmachine te laten draaien, voorkom je met het opvangen van neerslag ook dat de riolering overbelast wordt. Door het water dat vanuit de lucht valt, op te vangen, kan het gefilterd worden en op een nuttige manier worden ingezet.

Op de manier kunnen we ook hemelwater recyclen. In het geval dat je het water uit de lucht opvangt om te voorkomen dat het de riolering instroomt of om het te laten infiltreren in de grond, kun je subsidie krijgen vanuit de gemeente. Het is dus verstandig om bij jouw gemeente na te gaan wat de mogelijkheden zijn.