Close

CV Waterzijdig Inregelen

Het correct waterzijdig inregelen van de huidige CV installatie in combinatie met de juiste CV watertemperatuur kan huizenbezitters veel energie doen besparen, namelijk tussen de 10 en 20 procent.

Op dit moment heeft het gros van woningeigenaren een gasgestookt centraal verwarmingssysteem (CV). Het leeuwendeel van deze groep heeft ook al een HR (hoog rendement) CV-ketel, eventueel met extra NZ-functie. Door de CV water temperatuur juist af te stellen kan je al veel energie besparen. Daarnaast zijn er andere tips waarmee je energie kan besparen op je centrale verwarming.

Hoe werkt het (waterzijdig) inregelen van je cv installatie?

Het waterzijdig inregelen van je CV zorgt er simpelweg voor dat alle radiatoren de juiste aantal liters warm water aangevoerd krijgen (flow) om een ruimte goed te kunnen verwarmen. Toevoer van warm water naar alle radiatoren wordt gebalanceerd. Hierdoor realiseer je een gelijke warmteafgifte.

Een CV installatie zal minder energie verbruiken mits alle radiatoren op correcte wijze waterzijdig zijn ingeregeld. Dit zou overigens al bij de installatie van de centrale verwarmingsketel moeten gebeuren. De praktijk leert echter dat dit vaak niet het geval is. Gelukkig is het, weliswaar met iets meer moeite, ook achteraf mogelijk. Voorwaarde is wel dat elke radiator voorzien is van een ‘inregelventiel’, ook wel voetventiel genoemd. Hier zal de flow, dus warmtetoevoer, van radiatoren ingesteld kunnen worden.

Radiatoren met een hogere warmtetoevoer (meestal die zich het dichtstbij de cv-ketel bevinden) kunnen middels de voetventielen ‘geknepen’ worden waardoor de afvoer (retour) wordt beperkt. Dit heeft tot resultaat dat ook de aanvoer van warm water afneemt en dus in balans komt met alle andere radiatoren. Zijn de radiatoren niet voorzien van voetventielen? In dat geval is het bij sommige radiatorkranen mogelijk om middels instelringen hetzelfde resultaat te bereiken.

Hoe dat werkt? Allereerst is het handig om dit uit te voeren op een redelijk koude dag. Het is namelijk de bedoeling om bij alle radiatoren de aanvoer en retour te meten. Je kunt eventueel alle ramen en deuren open zetten. Zet vervolgens de thermostaat op de hoogste stand. Wacht ongeveer 5 tot 10 minuten en meet de aanvoer- en retourtemperatuur van alle radiatoren. Ten slotte is het de bedoeling dat je radiatorkranen dusdanig inregelt dat het verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur ongeveer 12 graden Celsius is. Dit wordt ook wel delta T genoemd. Welnu, klaar is Kees! Het is een heel gepuzzel, maar geeft wel voldoening als het lukt!

LET OP! Voor het waterzijdig inregelen is een subsidie te ontvangen als aanvullende maatregel op SEEH subsidie.

cv waterzijdig inregelenHoe stel je de CV water temperatuur correct in?

Een CV-ketel die de juiste water temperatuur heeft is zuiniger en veiliger. Je verbruikt met de juiste watertemperatuur voor je cv minder gas. Logisch!

Moderne en oude cv-ketels hebben meestal een maximale aanvoertemperatuur van 80 tot 90 graden Celsius. Dit zorgt uiteraard dat je huis lekker snel opwarmt. Echter verbruikt de cv-installatie in dat geval veel gas, immers die hoge temperatuur moet worden bereikt. De maximale temperatuur kan, vooral bij een HR ketel, veel lager ingesteld worden, namelijk tussen de 55 en 65 graden Celsius. Daarmee kun je al veel energie besparen!

Wat is het verschil tussen een HR (hoog rendement) en conventionele CV-ketel?

Allereerst kenmerkt een HR ketel zich door een elektronische ontsteking. Anders dan bij de reguliere CV-ketel, is er geen waakvlam waardoor minder gas wordt verbruikt. Daarnaast is het belangrijkste verschil gelegen in de efficiëntie. Een HR-ketel heeft in vergelijking met een cv-ketel minder gas nodig omdat deze de warmte uit waterdamp, die bij de verbranding vrijkomt, hergebruikt. Hoe gaat dat precies in zijn werking?

Een HR-ketel zorgt ervoor dat het retourwater de rookgassen laat condenseren in je rookgaskanaal. Deze ‘druppeltjes’ zorgen er vervolgens voor dat de lucht die aangezogen wordt door de ketel is voorverwarmd. Hierdoor hoeft de HR-ketel minder gas te gebruiken om de gewenste temperatuur van het cv water te bereiken.

Wat kun je zelf nog meer doen om energie te besparen op je CV?

Onderstaand vind je een reeks actiepunten die je kunt uitvoeren om zoveel mogelijk energie te besparen op je centrale verwarming:

  • Selecteer op het display van je CV-ketel de ECO stand in plaats van de COMFORT stand. Als je de warm water kraan opent, zal het dan iets langer duren voordat je warm water hebt, echter zal de verwarmingsketel de tapwater wisselaar niet constant op temperatuur houden.
  • Zorg dat de aanvoerwatertemperatuur van je CV toestel tussen de 55 en 62 graden Celsius staat ingesteld.
  • Zorg ervoor dat radiatoren waterzijdig zijn ingeregeld.
  • Zorg dat de thermostaat alléén op ongeveer 20 graden Celsius staat als je thuis bent. Zet de thermostaat minimaal een uur voordat je naar bed gaat op de nachtstand.
  • Zorg dat radiatoren vrij zijn van gordijnen of meubels en dat de muren eventueel voorzien zijn van (onzichtbare) radiatorfolie.
  • Laat het huis ’s nachts wat afkoelen. Een goed geïsoleerd huis kan het beste rond de 17-18 graden aanhouden en ’s ochtends weer rustig opwarmen. Een slecht geïsoleerd huis zal ’s avonds snel afkoelen en te vaak moeten bijstoken. Om die reden is het bij een ‘oude’ woning beter om de thermostaat ’s nachts rond de 14-15 graden te zetten.
  • Zet radiatoren uit in ruimtes welke niet gebruikt worden. Hoogstens de vorststand aanhouden tegen bevriezing.
  • Schaf een slimme thermostaat aan. Deze is via een app benaderbaar en makkelijk te programmeren.
  • Schaf een modulerende thermostaat aan. Deze zorgt ervoor dat de ketel optimaal regelt op de warmtevraag en zal hiermee ook een besparing van ongeveer 3% realiseren (modulerende en slimme thermostaten – tegenwoordig vaak gecombineerd).

Conclusie

Er zijn meerdere manieren die woningeigenaren kunnen toepassen om minder energie te verbruiken. Het juist waterzijdig inregelen van de radiatoren alsmede de juiste cv watertemperatuur zijn daarbij zeer belangrijk.

Kom je er na het lezen van dit artikel niet uit en heb je vragen of advies nodig over één van bovenstaande onderwerpen? Of wil je het laten uitvoeren door iemand anders en heb je daar advies bij nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.