Close

Verticale Landbouw

Misschien heb je de term al voorbij horen komen: verticale landbouw. Deze manier van aan agricultuur doen, zou een verduurzaming moeten zijn op onze huidige manier van landbouw. Maar wat is er dan precies verkeerd aan traditionele en horizontale manier van landbouw? Wat is verticale landbouw dan precies? Waarom zou het een goed alternatief zijn op onze traditionele manier van voedsel verbouwen? En waarom doen we er dan nog niet massaal aan?

Wat is er mis met de traditionele, horizontale landbouw?

Traditionele Horizontale Landbouw

Al enige tijd is bekend dat onze traditionele manier van agricultuur niet heel goed voor het milieu is. Zo verbruikt de traditionele landbouw veel grondstoffen, energie en water. Daarnaast is het zo dat deze manier van gewassen verbouwen het milieu zwaar belast en de biodiversiteit van het landschap wordt aangetast. Bovendien is het zo dat, mochten we op vertrouwde voet doorgaan met het verbouwen van gewassen, we hoogstwaarschijnlijk tekorten zullen krijgen wat betreft zoet water, fosfor en landbouwgrond.

Een ander dreigend probleem voor de traditionele agricultuur is klimaatverandering. De veranderingen in het klimaat kunnen er namelijk voor zorgen dat vele stukken grond niet meer bruikbaar zijn voor het telen van gewassen.

Tot slot is de verwachting dat de wereldbevolking de komende jaren zal blijven groeien. Sommige schattingen beweren zelfs dat we in 2050 al met ongeveer 10 miljard mensen zullen zijn. Met de manier van gewassen telen zoals we die kennen, kunnen niet al deze mensen van eten voorzien worden.

Gezien de impact van de traditionele landbouw op het milieu, de klimaatveranderingen en de groeiende wereldbevolking, is het nodig om een alternatief te zoeken voor het telen van gewassen. Een van de geopperde oplossingen zou verticale vorm van agricultuur kunnen zijn. Maar wat is dit dan precies?

Wat is verticale landbouw nu precies?

Verticale landbouw is een manier van agricultuur waarbij gewassen niet op het land of op een akker verbouwd worden, maar in gebouwen. Doordat de gewassen dus als het ware in verschillende lagen boven elkaar in plaats van naast elkaar groeien zoals we gewend zijn, heet dit dus verticale landbouw. Het idee werd geïntroduceerd door Professor Dickson Despommier van de Columbia University in New York. In het jaar 2001 legde Professor Dickson Despommier het zogenaamde Vertical Farm Project voor. Het telen van gewassen in meerdere lagen boven elkaar kan behoorlijk veel voordelen brengen. Maar wat zijn die voordelen dan zoal?

Wat zijn de voordelen van verticale landbouw?

Verticale LandbouwOverbodig worden van pesticiden

Door het telen van gewassen boven elkaar, ontstaat er een agricultuur die gewassen efficiënt, duurzaam en bovendien geheel gecontroleerd kan laten groeien. Op de lange termijn kan verticale landbouw er misschien zelfs voor zorgen dat pesticiden overbodig worden. Daarnaast is het zo dat verticale landbouw de emissie van voedingsstoffen compleet teniet kan doen.

Verbruik van minder water

Bovendien hoeft er bij deze vorm van landbouw slechts 2 tot 4 liter water per kg groente gebruikt te worden. In zijn voorstel opperde Professor Dickson Despommier dat gereinigd water van afvalwaterzuiveringsinstallaties in steden hiervoor zou kunnen dienen. Op deze manier wordt er minder water gebruikt, terwijl je ook nog eens 10 tot 20 keer minder land nodig zou hebben voor de productie van de gewassen.

Besparen op brandstof en landbouwgrond

Het grootste deel van de oppervlakte die nodig is voor deze agricultuur wordt namelijk verticaal gewonnen. In veel grote steden staan grote en vooral hoge panden vrij. Deze panden zouden uitermate geschikt zijn om gewassen te verbouwen. Zo hoeft er dus ook geen nieuwe landbouwgrond gewonnen te worden. Bovendien kan er ook op brandstof bespaard worden. Dit heeft te maken met het verminderde transport. Immers, de landbouw vindt plaats in de stad en de meeste consumenten wonen ook in de stad. Om die reden hoeft er dus minder afstand afgelegd te worden.

Garanties met betrekking tot kwaliteit

Verticale landbouw kan een echte omschakeling teweeg brengen in de productie van verse groenten en fruit. Doordat gewassen in lagen geteeld worden, onder gecontroleerde omstandigheden, heeft het klimaat of het veranderlijke weer geen invloed op hen. Op deze manier kunnen er garanties worden gegeven over de hoeveelheid en de kwaliteit van de productie ongeacht de dag van het jaar of de weersomstandigheden. Aangezien er gebruik wordt gemaakt van leegstaande kantoor- of bedrijfspanden kunnen de inwoners van de groeiende stad op een lokale, veilige en duurzame manier van vers en gezond voedsel voorzien worden.

Het komt er dus op neer dat je bij deze verticale vorm van gewassen verbouwen, minder water hoeft te verbruiken, minder grond nodig hebt en minder brandstof gebruikt wordt. Daarnaast ben je gegarandeerd van je oogst doordat je alles precies kan controleren. Bovendien belooft het voor de toekomst dat er geen pesticiden meer nodig hoeven te zijn. Er zijn dus vele voordelen verbonden aan de teelt van gewassen door verticale landbouw. Echter, er kleven ook nog wat haken en ogen aan, die we misschien ook willen overwegen.

Onzekere factoren in de verticale landbouw

Het klinkt ideaal; de teelt van gewassen waarbij minder grond en water nodig is en waarbij de voedselproductie ook nog eens gegarandeerd wordt, ongeacht het klimaat. Helaas zijn er nog een aantal vraagstukken voor de verticale landbouw waar we momenteel nog geen antwoord op hebben. Zo is momenteel het energiegebruik van verticale landbouw nog aanzienlijk hoog. Als dit stroomverbruik zo hoog blijft, kun je je afvragen of de voordelen van bijvoorbeeld verminderde transport of gebruik van water hier wel tegenop weegt. Echter, onderzoekers zijn druk bezig om een vermindering van het energieverbruik te bewerkstelligen.

Daarnaast zijn we nog niet zo ver dat we op een vertical farm al allerlei verschillenden soorten groenten of fruit kunnen verbouwen. Het zit namelijk zo dat de meeste gewassen die binnen kunnen telen vooralsnog bestaan uit bladgroente, kruiden en cannabis. Deze gewassen gaan er helaas niet voor zorgen dat we wereldhonger kunnen bestrijden. Daarvoor zouden wat calorierijkere gewassen meer geschikt zijn.

Maar helaas zijn we nog niet zo ver dat we ook die kunnen verbouwen in de panden, die grote bedrijven verlaten hebben. Zo is bijvoorbeeld een probleem van tomaten dat ze vaak te hoog groeien voor de verschillende lagen. Een tegenovergesteld probleem zie je juist bij wortels of aardappelen; deze gewassen groeien juist in de grond. Dat zorgt voor een aantal technische problemen, zeker als je meerdere lagen boven elkaar zou willen verbouwen.

Bovendien is het momenteel nog het geval dat veel gewassen veel goedkoper verbouwd kunnen worden op het land of in een kas dan in een bedrijfspand in de stad. Voor de teelt van gewassen binnen, is natuurlijk led verlichting nodig. Deze verlichting kost meer dan het gratis licht van de zon. Echter, de onkosten zouden kunnen dalen zodra er meer aan vertical farming in de steden wordt gedaan. Het is momenteel nog onduidelijk hoe dit precies bewerkstelligt dient te worden.

Kortom, er is nog veel onduidelijk als het gaat om verticale landbouw. Zo is de daadwerkelijke impact op het milieu nog voornamelijk giswerk. Ook zijn er vraagstukken waarvoor we nog met een oplossing moeten komen. Waarschijnlijk zal het zo zijn dat veel van deze dingen pas echt duidelijk worden zodra we er meer aan gaan doen. Maar waar kunnen we dan al voorbeelden zien van een dergelijk vertical farm? En waarom doet Nederland dan niet ook mee?

Vertical Farming

Wie doen er al aan vertical farming al en waarom wij nog niet?

Al in enkele grote steden in bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten, Japan of China vind je al een behoorlijk aantal vertical farms. Vooral voor Dubai heeft dit een groot voordeel gebracht. Waar eerst vrijwel al het fruit, de groenten en kruiden geïmporteerd werden, worden deze nu steeds meer midden in de stad verbouwd.

Vele Nederlandse bedrijven werken mee aan het opzetten van deze landbouw-torens, maar dan wel op plekken buiten Nederland. Volgens Wageningen University heeft dit te maken met het feit dat Nederland veel kennis bezit omtrent dit onderwerp, maar dat het simpelweg nog niet rendabel is om daadwerkelijk in Nederland vertical farms te bouwen. Zo zijn de kassen in Nederland al zeer efficiënt. Ze brengen namelijk het hele jaar door gewassen op de markt die kwalitatief goed zijn tegen een vrij goedkope prijs.

Ook is het zo dat Nederland natuurlijk een vrij klein landje is. Daarom is de transport afstand tussen teler en consument in Nederland eigenlijk niet zo groot. Vandaar dat verticale vormen van agricultuur hier momenteel nog niet echt nodig zijn. Dit, in tegenstelling tot natuurlijk grote metropolen. Het is voor deze metropolen zeer gunstig dat er een manier bestaat om gewassen te telen met een laag water- en landgebruik terwijl er weinig transport nodig is.

Vertical farming; is het de toekomst?

Vertical farms zullen in de toekomst een duurzame vorm van landbouw bieden, aangezien er het hele jaar door eten geproduceerd kan worden, met minder gebruik van water, grond en brandstof. Ook belooft het, het gebruik van pesticiden overbodig te maken. Zeker gezien de huidige klimaatproblemen en de voorspelling dat de wereldbevolking de komende jaren sterk zal toenemen, kunnen vertical farms een uitkomst bieden.

Echter, er zijn nog vele onduidelijkheden waar op het moment geen antwoord voor is. Dat er in de recente toekomst vele vertical farms in Nederland zullen worden opgezet, lijkt dus onwaarschijnlijk. Voor nu zullen vertical farms voornamelijk ingezet worden in grote metropolen. Deze kunnen ons alvast inzicht geven in de grote vragen die er nog zijn wat betreft vertical farming.