Close

Scheiding Regenwater

Scheiden regenwater van rioolwater

De laatste jaren kampt Nederland met steeds meer en heftigere regenbuien. Dit brengt overlast en schade met zich mee:

  • Ondergelopen tunnels
  • Stremming van wegen
  • Rioolwater op straat
  • Ondergelopen kelders

Steeds meer gemeenten nemen maatregelen tegen deze overlast door het regenwater af te koppelen van de riolering en groene daken aan te leggen. Ook willen ze de woningeigenaren stimuleren om dit te doen. Om deze beweging in gang te zetten maken veel gemeenten subsidies vrij. Ze noemen deze beweging ook wel ‘water klaar’ maken.

Er zijn afhankelijk van het budget, wensen en mogelijkheden 3 varianten mogelijk:

  • Ondergronds water opvangen via een grindkoffer of infiltratiekrat
  • Bovengronds opvangen naar een plek in de tuin waar het water ‘langzaam’ in de grond kan trekken (afhankelijk van de grond)
  • Waterdoorlatende bestrating in de tuin zoals vlonders, kiezel, houtsnippers etc.

Voordelen van regenwater scheiden?

Het afkoppelen van het regenwater van het riool heeft ook andere voordelen:

  • Waterzuiveringsmaatschappij hebben veel meer energie nodig om veel ‘licht’ vervuild rioolwater te zuiveren dan een kleinere hoeveelheid vuiler water.
  • Een ander voordeel is dat door de infiltratie van regenwater in de grond verdroging wordt tegengegaan waar we in ons huidig klimaat steeds meer en met langere perioden mee te maken hebben.