Close

Duurzaam Opwekken

Energie is schaars. Dat geldt tenminste voor energie uit fossiele energiebronnen zoals kolen en gas. Gelukkig zijn er ook (onuitputtelijke) bronnen waar energie uit kan worden opgewekt, de zogenaamde duurzame energiebronnen ofwel het resultaat ervan: groene energie.

In de regel zijn er vijf manieren om duurzaam energie op te wekken, namelijk door middel van:

  • Zonne-energie
  • Wind-energie
  • Waterkracht
  • Aard- en bodemwarmte
  • Biomassa

Zonne-Energie

Zonne-energie bestaat uit warmte en licht en is de belangrijkste energiebron als het gaat om duurzaam opwekken. Het is zonder twijfel de snelst groeiende duurzame energiebron. Je hebt het vast en zeker gezien, enorme zonneparken met duizenden zonnepanelen. Constant en hernieuwbaar. Het raakt niet op! De ultieme vorm van groene energie. Landen zoals Duitsland, Spanje en Portugal pakken het inmiddels groots aan. Mega zonnecentrales die duizenden huishoudens voorzien van groene energie.

Zelf Duurzaam Energie Opwekken

Als het gaat om zonne-energie hebben woningeigenaren ook de mogelijkheid om duurzaam energie op te wekken. Dit kan door middel van zonnepanelen, de nieuwste Tesla Solar Roof, maar ook middels een zonneboiler. Het is voor een ieder bereikbaar, rendabel en uiteraard goed voor het klimaat. Men ziet steeds vaker zonnepanelen op woningdaken. Het gaat zelfs nog verder, aangezien alle nieuwbouw woningen standaard worden voorzien van zonnepanelen.

Voor warm tapwater kun je denken aan het duurzaam opwekken met een zonneboiler, eventueel in combinatie met een ingebouwde warmtepomp voor de dagen dat er minder zon aan de hemel staat. Deze is tevens weer te gebruiken voor andere doeleinden zoals een gedeelte van je CV water, vloerverwarming of zwembadverwarming te verwarmen.

Voor het zelf opwekken van duurzame energie zijn er ook andere opties. Denk daarbij aan een pellet CV kachel waarmee samengeperst zaagsel wordt verbrand. Niet volledig duurzaam, maar met de juiste certificering wel geheel CO2 neutraal.

Wind-Energie

Een tweede manier van duurzaam opwekken betreft windenergie. De bewegingsenergie van lucht wordt middels een windturbine, ook wel bekend als windmolen, omgezet in elektriciteit.

Evenals zonne-energie is windenergie onuitputtelijk en goed voor ons klimaat. Windenergie wordt in Nederland al op grote schaal ingezet. Inmiddels staan er meer dan 2000 windturbines door heel Nederland. Woningeigenaren met eigen windturbines zijn schaars.

Meestal zijn het de energieleveranciers die windparken beheren en de opgewekte energie verkopen aan de consument. Indien je graag groene energie wilt afnemen, kun je bij de energieleveranciers inzien welke energiebron je van elektriciteit voorziet.

Energie uit water

Een derde manier waarop men duurzaam kan opwekken, is uit water. Door gebruik te maken van de bewegingsenergie van stromend water kan elektriciteit worden opgewekt. Hoewel water bepalend is voor het Nederlandse landschap, wordt waterkracht nog niet op grote schaal toegepast om duurzaam energie op te wekken.

Water als energiebron is net als zonne- en windenergie onuitputtelijk en niet direct schadelijk voor het klimaat. Kortom, waterkracht is een duurzame energiebron. Waterkracht zal in de nabije toekomst ongetwijfeld een van de belangrijkste duurzame energiebron worden in Nederland.

Aard- en bodemwarmte als energiebron

Aardwarmte, ook wel bekend als geothermie, is een inmiddels in Nederland toegepaste vorm van duurzame energie. Hoe werkt het precies? Door middel van diepe putten worden buizen van 500 tot wel 4000 meter diep in de aardbodem geboord. Het water uit deze dieptes wordt vervolgens omhoog gepompt. Via een warmtepomp zal de gewonnen warmte naar woningen of industriële gebouwen vervoert worden om deze te verwarmen. Afgekoeld water dat zijn energie heeft afgestaan wordt op zijn beurt weer terug in de aardbodem gepompt.

Wederom gaat het hier om een onuitputtelijke energiebron die tevens weinig schadelijke stoffen oplevert voor het milieu.

Biomassa

Tot slot bestaat de mogelijkheid om duurzaam energie op te wekken door middel van verbranding ofwel vergisting van biologisch afvalmateriaal zoals plantenresten. Een biomassa installatie zorgt ervoor dat biomassa omgezet wordt in warmte en energie. Het is enigszins vergelijkbaar met de opwekking van energie middels verbranding van fossiele brandstoffen.

Het verbranden van biomassa is voordeliger als het stoken van gas en levert geen extra CO2 uitstoot op. Biomassa installaties zie je het meest in elektriciteitscentrales, maar ook voor de consument kan het een mooi alternatief zijn op een gasgestookt verwarmingstoestel. Denk bijvoorbeeld aan een pelletkachel kopen. Biomassa wordt anno 2020 gekwalificeerd als duurzame energiebron. Opmerking verdient wel dat er discussie bestaat over de mate van CO2 neutraal zijn van biomassa installaties.

Duurzaam opwekken Biomassa Hout

Duurzaam energie inzetten

Er zijn meerdere manieren om gebruik te kunnen maken van groene energie. Je kunt zelf duurzame energie opwekken middels een van bovenstaande varianten of je koopt groene energie in bij een energieleverancier.

De keuze in verduurzamende maatregelen zijn sterk afhankelijk van het type woning waar het om gaat. Een jaren ’70 woning zal anders benaderd moeten worden dan een nieuwbouw woning. Een bepaalde groep woningen zal zelf een warmtepomp aan gaan schaffen, een andere groep zal zich aansluiten op een warmtenet. Dit kan een biomassa centrale zijn of een centrale welke de restwarmte uit de industrie omzet. Mocht je groene elektriciteit in willen kopen neem dan vooral ook een kijkje op onze pagina energieleveranciers.

Verduurzaming is betaalbaar voor iedereen

Om de gestelde CO2 reductie te kunnen halen moet Nederland verduurzamen. Op dit moment is het zo dat de rente welke je op een spaarrekening krijgt lager is dan de opbrengst welke uit verduurzaming gehaald wordt. Het is dus rendabeler om te investeren in verduurzaming dan het geld op de (spaar)bank te houden.

Niet iedereen heeft de middelen om zelf te kunnen investeren in verduurzaming. Om deze reden zijn én worden er veel subsidiegelden verstrekt. Ook zijn er mogelijkheden om deze duurzame maatregelen niet (volledig) zelf te bekostigen en gebruik te maken van bijvoorbeeld een energiebespaarlening. De rentes van deze leningen zijn vaak lager dan het bedrag wat je kunt besparen met de verduurzaming. Om deze reden is verduurzamen voor (bijna) iedereen rendabel en haalbaar!