Close

Energielabel Aanvragen

Zelf je Energielabel Aanvragen

In onderstaande stappen leggen we je uit hoe je vóór januari 2021 nog zelf je energielabel aan kunt vragen voor minder dan €10. Ná januari 2021 is het verplicht dit te laten doen door een expert die je woning moet inspecteren. Het spreekt voor zich dat de kosten voor een energielabel veel hoger zullen zijn. Denk aan een bedrag tussen de €200 en €400. Een definitief energielabel is overigens verplicht bij het verkopen van de woning. Deze is 10 jaar geldig!

Doorloop de stappen

Grofweg is de aanvraag verdeeld in 5 stappen. Bij iedere stap zul je aan aantal zaken moeten controleren en aanvullen. Hier gaan we uiteraard verder op in zodat iedereen in staat is de aanvraag volledig zelf te doen.

 1. Controleren van al je gegevens
 2. Woningkenmerken aanpassen
 3. Bewijslast opvoeren
 4. Erkend deskundige selecteren
 5. Energielabel aanvragen

De Aanvraag

Ga via deze link naar de webpagina van RVO om zelf je energielabel aan te vragen. Klik op ‘Mijn energielabel aanvragen’. Log nu in met je DigID. Je komt terecht op de startpagina, waar aan de hand van enkele gegevens uit het kadaster, het voorlopige energielabel is bepaald. Dit label is een inschatting en kan afwijken. Als je alle stappen hebt doorlopen krijg je te zien wat je definitieve energielabel wordt.

Onderstaand geven we stapsgewijs aan hoe je voor 2020 dit label zelf aan kunt vragen.

Stap 1 – Controleren van al je gegevens

In stap 1 is het de bedoeling dat je de vooraf bekende gegevens, het bouwjaar en woningtype, controleert. Klopt dit? Dan kunt u meteen verder naar stap 2. Kloppen deze gegevens niet kunt u deze wijzigen. Wel dient u hier meteen ook de bewijslast mee op te voeren, zoals foto’s of scans. Vervolgens kunt u verder naar stap 2.

Stap 2 – Woningkenmerken aanpassen

Stap 2 wordt onderverdeeld in meerdere woningkenmerken. Voor ieder woningkenmerk hebben we een uitgebreide toelichting gemaakt en verwijzen we naar enkele instructievideo’s van RVO. Wanneer het aangegeven woningkenmerk klopt hoeft u hier geen wijziging in aan te brengen en kunt u door naar de volgende stap. Door het aanbrengen van een wijziging ziet u meteen welk effect dit op u energielabel heeft. Heeft u documentatie van u woning? Dan is het handig om hier de info uit te halen omdat dit minder tijdrovend is.

Glas in woonruimte

Voor het type glas in een woning maakt het energielabel onderscheid tussen 4 soorten glas:

 • Enkel glas, te herkennen doordat het een enkele glasplaat is
 • Dubbel glas, hier zie je een aluminium strip tussen de glasplaten
 • Hoog rendement (HR) glas. Dit type heeft een ‘HR’ code op de aluminium strip tussen het glas staan. Zie je deze aanduiding niet? Dan kan je de code welke op de aluminium strip staat invoeren in een zoekmachine.
 • Drievoudig glas (deze keuze kun je pas aangeven bij de laatste vraag; ‘uitzonderlijke maatregelen’)

Gevelisolatie

Gevelisolatie kun je in veel gevallen herkennen aan het voegwerk en de bakstenen, in combinatie met het bouwjaar van je woning.

Woningen van na 1920 zijn gebouwd met een spouwmuur. Dit houd in dat er tussen de buitenmuur en binnenmuur een ‘holle’ ruimte zit. De holle ruimte, ofwel een niet geïsoleerde spouw, isoleert al een beetje. Vanaf omstreeks 1975 werden de huizen opgeleverd met een geïsoleerde spouw. Dit was een enorm verschil met de niet geïsoleerde spouw. Met het isoleren van je spouw, en ook met het na- isoleren van je spouw waar isolatie van de jaren 70 is ‘ingezakt’, is veel energie te besparen. Woningen na 1975 hebben vaak al een geïsoleerde spouw en hier is er soms een winst te halen met na- isolatie. Vanaf 1992 zijn alle spouwmuren dusdanig goed geïsoleerd dat hier geen verdere acties mogelijk / noodzakelijk zijn. Van woningen na 2000 hoeft u niets in te vullen. Hiervan is de RC waarde (isolatiewaarde) al bekend.

Herkennen van gevelisolatie

Documentatie raadplegen
 • Een aan- of verkoopbrochure
 • Als er een bouwkundig of taxatierapport van de woning is gemaakt zul je naar alle waarschijnlijkheid hier de juiste informatie vinden
 • Indien je je gevels heb laten isoleren zal alle info die je nodig hebt op de factuur staan
Isolatie vóór 1920
 • Zijn de bakstenen nog (aan beide zijde) te zien? Dan is er niet geïsoleerd
 • Zijn de wanden gepleisterd en kun je het niet zien? Een vuistregel is dat wanneer een muur dikker is als 35 cm er een isolatielaag is aangebracht
Isolatie spouwmuur
 • Een woning na 1991 heeft altijd spouwmuurisolatie
 • Bij een woning van voor 1975 kun je kijken of er in de voegen ronde ‘plekken’ cement zitten van ongeveer 2 cm met een onderlinge afstand van ongeveer 1 meter. Dit wil zeggen dat er gaten zijn geboord om de spouw te (na) isoleren. Isolatie is dan aanwezig.

Dakisolatie

Aannames

Een voorlopig energielabel is gebaseerd op aannames. Deze aannames zijn ook gedaan voor het bepalen van de dakisolatie.

Woningen vanaf 1992 hebben standaard al een goede dakisolatie. Voor het bepalen van je energielabel hoef je dit verder niet te specificeren.
Woningen van 1965 t/m 1991 zijn de daken veelal wel geïsoleerd maar dan matig. Dit is te herkennen aan een dikte tussen de 3 cm en 8cm.
Woningen tot 1964 hebben origineel nauwelijks of geen dakisolatie

Herkennen van dakisolatie

Plat dak

Vaak zitten er in een plat dak doorvoeren of ventilatiekokers welke niet geborgd zitten. Deze kun je dus uit je dak tillen en dan kun je zien wat voor type dakisolatie er is gebruikt en hoe dik deze is. Kun je aan de buitenzijde niets? Dan probeer aan de binnenkant een ventilatierooster te verwijderen om de isolatie te kunnen bekijken. Erg klein, maar niet onmogelijk, is een spotje verwijderen.

Hellend dak

Een schuin of hellend dak heeft vaak meerdere mogelijkheden voor het onderzoeken van de isolatie. Het kan zijn dat je door een dakpan te lichten al kunt zien hoe je dak is geïsoleerd. Vaak is het makkelijker een doorvoer te verwijderen en dan de situatie te bekijken. In geval van oude daken is er vaak achteraf tegen de onderzijde van het dakbeschot geïsoleerd. De afwerking is dan vaak met gipsplaten gedaan. Kijk of er ergens een stukje niet is afgewerkt of verwijder ook hier een doorvoer.

Vloerisolatie

Vloerisolatie kent 3 hoofdsituaties.

 • Geen geïsoleerde vloer en geen na-isolatie aangebracht
 • Een vloer is na-geïsoleerd. Dit is vaak het geval bij woningen jonger dan 1992
 • We hebben te maken met een extreem goed geïsoleerde vloer. Iets wat vaak het geval is bij woningen jonger dan 2014

Bekijk de video van RVO en lees de instructie om vast te stellen met welke vorm van vloerisolatie u te maken heeft. Onderstaan is ook een tabel te vinden met de gemiddelde standaard RC waarden van de meest voorkomende vloeren en bouwperioden, ervan uitgaande dat er een kruipruimte aanwezig is.

Hoe herken ik vloerisolatie

Voor vloerisolatie te herkennen kun je onderstaande stappen uitvoeren.

 • Zoek in de documentatie van je woning
 • Bij een kruipruimte kun je aan de onderzijde controleren of er isolatie is aangebracht
 • Heb je een kelder dan kun je zien of er tussen de balkenlaag of tegen het betondek is geïsoleerd
 • Extra isolatie is te zien aan een isolatielaag op de vloer van de kruipruimte of een 2e laag tegen het dek

Is er meer dan 50% van je vloer geïsoleerd? Dan mag je invullen dat je vloer is geïsoleerd.

vloerisolatie herkennen

Soort Verwarming

Welk type verwarming heb ik?

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende typen verwarming:

 • Individuele CV ketel van vóór 1998
 • Individuele CV ketel van ná 1998
 • Warmtepomp
 • Stadsverwarming
 • Gemeenschappelijke CV ketel van vóór 1998
 • Gemeenschappelijke CV ketel van ná 1998

Hoe is deze te herkennen?

Op ieder verwarmingstoestel zit een sticker met alle gegevens. Maak hier een foto van en je hebt meteen de juiste bewijslast. Bekijk de video van RVO voor extra hulp.

Aparte warm water voorziening

In de meeste gevallen verzorgt de verwarmingsinstallatie ook de voorziening voor het warm tapwater. In andere gevallen is er een aparte voorziening. Een aantal voorbeelden:

 • Een geiser
 • Een elektrische boiler
 • Een zonneboiler
 • Een warmtepompboiler

Hoe is deze te herkennen?

De meeste bewoners weten hoe hun warmwatervoorziening er uit ziet. Twijfel je, kijk dan of er ergens een groot voorraadvat staat. Als dit zo is kun je aan de hand van het typeplaatje meer informatie vinden in de zoekmachines op internet. Bekijk de video van RVO voor extra hulp.

Ventilatiesysteem

Herkennen van het ventilatiesysteem

Ondanks dat ventileren een vorm van energieverspilling is heeft het wel een noodzaak. Ventileren is belangrijk voor de gezondheid en het leefklimaat. We onderscheiden 3 ventilatie typen:

 • Natuurlijke Ventilatie
 • Mechanische Ventilatie
 • Balans Ventilatie

Er zijn een aantal manieren om achter het type systeem te komen, documentatie:

 • Documentatie van je woning, zoals een aan- of verkoopbrochure
 • Een factuur van het aanleggen van het ventilatie systeem

Zelf onderzoeken:

 • Natuurlijke ventilatie wil zeggen dat er geen systeem is en luchtverversing via roosters en kiepraampjes plaats vindt
 • Bij mechanische ventilatie is er een ventilatie unit geplaatst met meestal 2 aansluitslangen. (Let op, toilet of badkamer afzuiging geldt hier NIET)
 • Balansventilatie is een grotere box met meestal 4 aansluitingen. In de slaapkamers zitten vaak roosters voor de toevoer van lucht

Voor meer informatie en extra hulp kunt u onderstaande video van RVO bekijken.

Zonne energie

Hoe toon ik zonne-energie aan?

Zonne energie is vrij gemakkelijk aan te tonen. Kijk op het dak of er zonnepanelen of zonnecollectoren aanwezig zijn.

Een zonneboiler heeft collectoren en een voorraadvat. Door de collectoren loopt een vloeistof. In sommige gevallen zit de boiler direct geïntegreerd in de collector. Deze vind je dan vaak in het dak. Het aantal liters staat op het voorraadvat.

Zonnepanelen zijn blauwe of zwarte platen die op het dak liggen en een vrij groot oppervlak in beslag nemen. Reken het aantal vierkante meters zonnepaneel uit, vaak 1,6m2 per paneel, en vul deze uitkomst in.

Bekijk de video van RVO voor extra hulp.

Uitzonderlijke maatregelen

Hier kunt u de uitzonderlijke maatregelen opvoeren. Denk aan drievoudig glas, meer dan 10 cm isolatie of een speciaal ventilatiesysteem met bijvoorbeeld warmteterugwinning.

Stap 3 – Lever bewijs

In deze stap dient u bewijsdocumenten toe te voegen van de gewijzigde woningkenmerken. Welke wijzigingen u moet bewijzen geeft de webapplicatie zelf aan. Bij onduidelijke, onvoldoende of missende bewijsdocumenten kan het energielabel niet geregistreerd worden. De bewijslast kan uit de volgende documentatie bestaan:

 • De aan- of verkoopbrochure is opgesteld door een makelaar aangesloten bij: NVM, VBO, NVR of Vastgoed Pro.
  • In de rapporten moet het adres of de bouwlocatie van de betreffende woning zijn vermeld
  • Het moet duidelijk zichtbaar zijn wie de documenten heeft opgesteld,bijvoorbeeld een makelaar, taxateur, een bouwkundig bureau, aannemer of projectontwikkelaar
  • De kenmerken voor het energielabel moeten duideleijk zijn omschreven
  • Bij twijfel of onduidelijkheid kan aanvullende onderbouwing nodig zijn
 • Een bij de aankoop van u woning opgesteld taxatie- of bouwkundig rapport
 • Duidelijke foto’s van de betreffende woningkenmerken

Stap 4 & 5 – Selecteer een erkend deskundige en verstuur alle gegevens

Een door RVO erkend deskundige, welke u zelf kunt selecteren, zal de bewijslast controleren en u energielabel registreren als alles voldoende is aangeleverd. Vervolgens betaald u de erkend deskundige via IDEAL of u krijgt een factuur. De laatste actie is de registratie in de officiële database www.ep-online.nl. U krijgt dit definitief energielabel in u mailbox en kunt het printen om te overhandigen bij de verkoop van u woning.

Als de erkend deskundige minimaal één bewijsdocumenten afkeurt, dan wordt uw aanvraag ook afgekeurd. U ontvangt hiervan een melding in uw mailbox. Na inloggen kunt u in de aanvraag ziet u waarom de erkend deskundige het bewijs heeft afgekeurd en kunt u op basis van de aanwijzingen van de erkend deskundige nieuw bewijs uploaden. De erkend deskundige zal het nieuwe bewijs controleren en vervolgens af- of goedkeuren.

Geldigheid energielabel

Dit energielabel is 10 jaar geldig. Vind u het te ingewikkeld en heeft u toch een energielabel nodig? Neem dan contact met ons op! Verduurzaming Nederland kan u dit werk uit handen nemen.

Meer weten over een energielabel voor kantoren? Ook hier hebben we een uitgebreid artikel over geschreven.