Close

Energiebronnen

We zouden ons eigenlijk geen leven meer voor kunnen stellen zonder stroom of verwarming. Probeer je maar eens in te beelden hoe zo’n dag eruit zou zien. Het begint al bij het opstaan, want daar knippen we toch vaak al het licht aan. Dit gaat lastig zonder elektriciteit.

Vervolgens is het misschien wat fris en wil je dus de verwarming wat hoger zetten. Tja, die optie valt ook al af. Dan jezelf maar opwarmen met een heerlijke kop koffie uit het koffiezetapparaat? Ook dat zal niet gaan zonder stroom. Laten we dus maar gauw een einde maken aan dit gedachte-experiment, voordat je erachter komt dat je telefoon ook niet opgeladen is.

Ons leven is dus een stuk gemakkelijker geworden sinds er altijd stroom uit het stopcontact kan komen en we beschikken over verwarming. Om deze elektriciteit en warmte te verkrijgen, maken we gebruik van energiebronnen. Maar er zijn verschillende soorten energiebronnen. Ruwweg kunnen we deze onderverdelen in twee soorten: traditionele energiebronnen en duurzame energiebronnen. Deze categorieën bevatten ieder weer een aantal specifieke bronnen voor energie.

Wat zijn traditionele energiebronnen?

De traditionele energiebronnen zijn beter bekend als fossiele brandstoffen. Hoewel ze ons zeker vanaf de Industriële Revolutie enorme vooruitgang gebracht hebben, zijn ze nu wat omstreden. Dit heeft ermee te maken dat deze fossiele brandstoffen een keer op dreigen te raken. We zullen dus op zoek moeten naar een alternatief als we in de toekomst ook willen dat het stopcontact werkt en onze huizen lekker warm gestookt kunnen worden.

Dit moeten we dus gaan doen door middel van groene energie. Maar een veel groter probleem van fossiele brandstoffen is dat ze bijdragen aan klimaatverandering. Dit komt doordat er veel CO2 uitstoot is tijdens de verbranding van fossiele brandstoffen. De drie meest bekende vormen van traditionele brandstoffen zijn kolen, aardolie en aardgas.

Kolen

Bruinkool of steenkool zijn een vaste variant van fossiele brandstoffen. We gebruiken kolen nog altijd erg veel voor het opwekken van elektriciteit.

Steenkool

Aardolie

Aardolie is een vloeibare fossiele brandstof. Aardolie wordt voornamelijk gewonnen uit resten van planten- en dieren uit ondiepe zeeën. Vandaar ook dat aardolie hoofdzakelijk gewonnen wordt op de aard- of zeebodem. Aardolie wordt veelal verwerkt in de petrochemische industrie. Het wordt bijvoorbeeld verwerkt in stookolie, diesel en benzine. Daarnaast wordt aardolie ook wel gebruik om kunststoffen of medicijnen te synthetiseren.

Aardgas

Bij aardgas draait het om een gasvormige variant van fossiele brandstof. Aardgas wordt veelal gewonnen op plekken waar vroegen veel planten groeiden. Aardgas wordt voornamelijk gebruikt om op te koken en om huizen mee te verwarmen.

Wat zijn duurzame energiebronnen?

Naast de traditionele energiebronnen, krijgen duurzame energiebronnen meer en meer aandacht. Dat is maar goed ook, want duurzame energiebronnen zouden een goed alternatief kunnen zijn voor de traditionele variant. Dit komt doordat de meeste duurzame vormen van energie veel minder CO2 uitstoten dan fossiele brandstoffen. Ook betreft het onuitputtelijke bronnen.

We hoeven dus niet bang te zijn dat ze ooit op zullen raken. Duurzame energie staat ook wel bekend als groene energie of groene stroom. Het is echter wel zo dat niet iedere duurzame energiebron, groene energie is. Hieronder zullen we kort ingaan op enkele groene energie bronnen die vaak als duurzaam beschreven worden, namelijk: windenergie, zonne-energie, biomassa, kernenergie, waterkracht, aardwarmte, bodemwarmte en waterstof.

Windenergie

Windenergie is een schone en onuitputtelijke energiebron. De CO2-uitstoot van windenergie is wel 50 keer lager dan die van grijze stroom. Windturbines wekken namelijk stroom op zonder de lucht te vervuilen, zonder grondstoffen uit te putten en zelfs zonder het klimaat te belasten.

Wanneer je zelf energie wilt gebruiken die gewonnen is door middel van windenergie, is het belangrijk dat je energieleverancier alleen windenergie verkoopt die in Nederland is opgewekt. Staat er dat het elders in of buiten Europa is opgewekt, dan is de kans groot dat er aan greenwashing wordt gedaan.

Zonne-energie

Ook de zon is net als de wind een schone duurzame energie bron waarvoor we niet bang hoeven te zijn dat deze opraakt. Het mooie is dat je deze energie gemakkelijk thuis kunt opwekken met behulp van zonnepanelen of een zonneboiler. Ook bieden sommige energieleveranciers zonne-energie aan. Ook hier heeft het weer de voorkeur dat je kiest voor energie die in Nederland opgewekt is.

Biomassa

Ook biomassa wordt vaak genoemd als men het heeft over duurzame energie. Dit heeft ermee te maken dat de bron in principe hernieuwbaar is. Bio-energie wordt namelijk gewonnen door organische materialen, zoals hout, rioolslib of bepaalde gewassen, te verbranden. Echter biomassa stoot even veel, of zelfs meer CO2 uit dan fossiele brandstoffen. De vraag is dus of biomassa wel terecht duurzaam genoemd kan worden.

Energiebronnen Kernenergie

Kernenergie

Bij kernenergie wordt elektriciteit gewonnen uit uranium. Bij het opwekken van kernenergie komt ongeveer evenveel CO2 vrij als bij energie die opgewekt wordt door water, wind of de zon. Dit is aanzienlijk minder dan bij de traditionele energiebronnen.

Waterkracht

Energie opwekken door middel van water wordt in Nederland nog niet heel veel gedaan. Toch is waterkracht een duurzame vorm van energie. Er worden namelijk geen schadelijke stoffen geproduceerd tijdens de productie. Bovendien betreft het ook hier weer een onuitputtelijke bron. Wel is het zo dat de stuwdammen die gebruikt worden voor het opwekken van waterkracht de plaatselijke ecosystemen drastisch kunnen schaden.

Aardwarmte

Aardwarmte is een alternatief voor aardgas. Voor aardwarmte moet er diep onder de grond geboord worden. Vervolgens wordt warm water uit deze diepte omhoog gepompt. Deze warmte kan dan weer gebruikt worden om elektriciteit op te wekken of voor de verwarming.

De warmte die we winnen door middel van aardwarmte is geheel CO2-vrij. Echter vraagt het wel een enorme investering om aardwarmte te winnen, aangezien er zo diep geboord moet worden. Ook neemt het boren naar aardwarmte enkele risico’s met zich mee, net zoals wanneer men boort naar gas of olie.

Bodemwarmte

Bodemwarmte lijkt wel een beetje op aardwarmte. Het grote verschil is echter dat je niet diep hoeft te boren. We halen bodemwarmte namelijk tot ongeveer 100 meter diepte uit de bodem. Deze warmte wordt voornamelijk gebruikt voor het verwarmen van woningen, kassen en andere gebouwen. Bij de juiste toepassing zal bodemwarmte nooit opraken. Bovendien draagt bodemwarmte niet bij aan het versterkte broeikaseffect aangezien het geen CO2 uitstoot.

Waterstof

Eigenlijk hoort waterstof niet helemaal in dit rijtje thuis. Dit komt doordat waterstof zelf geen energiebron is. Waterstof is namelijk een energiedrager. We kunnen waterstof gebruiken om energie in op te slaan ten tijde van energieoverschot.

Vervolgens kunnen we deze energie weer gebruiken ten tijde van energieschaarste. Er gaat namelijk veel minder energie verloren wanneer we energie opslaan in waterstof dan in batterijen. Waterstof kan gemaakt worden met behulp van zowel de traditionele als de duurzame energiebronnen.

Waterstof