Close

Salderingsregeling Zonnepanelen

Wat is salderen?

Zonnepanelen brengen in de zomer vaak meer energie op dan je verbruikt. De salderingsregeling maakt het mogelijk je overschot aan opgewekte stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet, wat invoeden genoemd wordt. Deze hoeveelheid wordt dan verrekend met de hoeveelheid stroom die je in de winter, wanneer de zonnepanelen minder opbrengen, extra van het net af moet nemen. Met andere woorden, de jaarafrekening voor je energieverbruik is het verschil tussen de verbruikte stroom en de terug geleverde stroom. Dit is gunstig, omdat de gebruikte en geleverde stroom tegen eenzelfde tarief worden afgerekend, inclusief belastingen.

Welke wijzigingen van de salderingsregeling zijn in aantocht?

Om nog te profiteren van deze zeer voordelige subsidie, is het zaak om voor 2023 een Tesla Solar Roof of zonnepanelen aan te schaffen. Op 1 januari 2023 gaat er namelijk iets veranderen met betrekking tot de salderingsregeling. De salderingsregeling zoals die nu bestaat is vastgelegd in de Elektriciteitswet en in de Wet belastingen op milieugrondslag. Voor beide wetten is nu een wijziging voorbereid, waardoor de nieuwe regeling van 1 januari 2023 tot 1 januari 2031 geleidelijk aan afgebouwd gaat worden.

Om te beginnen wil het kabinet dat bij het invoeden van stroom alleen de kale stroomprijs wordt vergoed door de energieleverancier, dus zonder belastingen. Daarnaast mag vanaf 2023 elk jaar 11% minder gesaldeerd worden, waarna uiteindelijk het salderingspercentage vanaf 2031 ‘0’ bedraagt. Als je nu al zonnepanelen hebt, of wanneer je ze nog voor 2023 aanschaft, kun je de investering in ongeveer zeven jaar tijd terugverdiend hebben. Door de nieuwe vergoedingsregeling kan de terugverdientijd langer worden.

De afbouw van de salderingsregeling geldt alleen voor elektriciteit die terug wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. De vrijstelling van belasting op zelf opgewekte stroom die meteen wordt verbruikt of die wordt opgeslagen achter de meter, wordt niet beïnvloed door de voorgestelde afbouw van de salderingsregeling. Nu en na 2023 hoeft geen elektriciteitsprijs, energiebelasting en ODE (Opslag Duurzame Energie) betaald te worden.

Hierdoor is het rendabel zelf opgewekte zonne-energie te verbruiken of achter de meter op te slaan. Ook kun je overwegen om te voorzien in extra opslagruimte voor de teveel opgewekte elektriciteit. In plaats van het overschot in te voeden op het net, kunt u deze dan gebruiken op een ander moment. Hierdoor neemt u minder af van het elektriciteitsnet, waardoor het bedrag aan te betalen belasting lager is.

Wat zijn slimme meters?

Voor de afbouw van de salderingsregeling hebben alle kleinverbruikers meetapparatuur nodig, die afname en teruggave van elektriciteit apart kunnen meten. Vanaf 1 januari 2021 is zo’n meetinrichting dan ook verplicht. Weiger je er een te installeren, dan kun je een boete krijgen. Netbeheerders bieden momenteel slimme meters aan kleinverbruikers aan, om ervoor te zorgen dat iedereen voor 1 januari 2023 een geschikte meter heeft laten installeren.

De verbruikers hoeven zelf geen actie te ondernemen, ook niet voor wat betreft de afrekening. De energieleverancier verwerkt de afbouw automatisch in de energierekening. Als de salderingsregeling wordt afgebouwd, zal de vergoeding die de verbruiker ontvangt voor terug geleverde stroom steeds belangrijker worden. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil dan ook de minimumhoogte van deze vergoeding wettelijk vastleggen zodat consumenten beter beschermd zijn.

Je stroomverbruik afstemmen op zonneschijn

Doordat vanaf 2023 de salderingsregeling voor zonnepanelen geleidelijk zal verdwijnen, zal stroom die je direct zelf gebruikt een grotere waarde hebben dan stroom wat je elk jaar teruglevert aan de energieleverancier. De wasmachine die je aanzet op het moment dat de zon schijnt op je zonnepanelen is momenteel niet meer of minder aantrekkelijk dan gesaldeerde stroom. De kilowattuurprijs per kwh ( inclusief belastingen ) is in beide gevallen gelijk. Doordat je met de nieuwe salderingsregeling minder mag salderen, is het verstandiger deze stroom zelf te gebruiken.

salderingsregeling zonnepanelen

Tips om meer uit je zonnepanelen te halen

 • Gebruik overdag je wasmachine en de vaatwasser. Op deze manier gebruik je de stroom van de zonnepanelen.
 • Ben jij de eigenaar van een elektrische auto? Kijk eens of je deze kunt opladen op het moment dat de zonnepanelen veel stroom leveren.
 • Met een tijdschakelaar kun je een close-in boiler programmeren zodat deze aanspringt op het moment dat de zon flink schijnt.
 • Een airco gebruik je juist als de zon schijnt. Op deze manier verbruikt de airco de stroom die gegenereerd wordt door de zonnepanelen.
 • Misschien verstandig om apparaten om de beurt aan te zetten zodat je niet meer stroom verbruikt dan je opwekt.
 • Er komen steeds meer apparaten op de markt die aangaan wanneer je stroom opwekt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een warmtepomp. Informeer altijd bij aankoop of je het apparaat slim kunt gebruiken.

Wat zijn ‘smart grid’ systemen?

Over niet al te lange tijd zullen er ‘smart grid’- systemen komen die eigen opgewekte stroom elk jaar belonen of automatisch gaan regelen. Waarom? Wanneer het opwekken en verbruiken van stroom zoveel mogelijk op dezelfde plaats en tijd plaatsvinden, zal het elektriciteitsnet (grid) minder overbelast raken. Op deze manier kunnen kostbare verzwaringen van het energienet beperkt blijven. En tevens hogere kosten voor het netbeheer worden ingedamd.

Hoe kun je opgewekte zonnestroom opslaan?

Wanneer het vanaf 2023 minder aantrekkelijk wordt om opgewekte zonnestroom terug te salderen aan de energieleverancier, ontstaat de vraag: “Hoe kan ik deze opgewekte zonnestroom nu opslaan?” Energiepioniers zijn al druk bezig met deze vraag. Een voor de hand liggende optie is een thuisaccu. Een experiment met bijvoorbeeld de Tesla Powerwall is in volle gang. Met deze accu kun je als consument jouw teveel opgewekte zonnestroom opslaan om deze te gebruiken in bijvoorbeeld de winter. Zo ben je altijd zelfvoorzienend wat betreft stroom.

Hoe werkt een thuisaccu nu?

 • Jouw zonnepanelen wekken stroom op.
 • In de thuisaccu zit een regelaar die de opgewekte stroom naar de apparaten stuurt die op dat moment stroom nodig hebben.
 • Wanneer er geen stroom nodig is, gaat deze naar de accu. Je kunt deze stroom op een later tijdstip gebruiken.
 • Als de accu helemaal vol is, gaat de stroom terug naar de energieleverancier.
 • In tijden dat er geen zonnestroom wordt opgewekt maar jouw huishouden heeft wel stroom nodig, wordt deze stroom uit de accu gehaald.
 • Mocht de accu leeg zijn, wordt de stroom van het net, tegen inkoopstarief, gehaald.

Als extra noot moet er wel vermeld worden dat zelfs met een thuisaccu een netkoppeling heel verstandig is. Op zomerse dagen, wanneer de zonnepanelen meer dan voldoende stroom opwekken, is de accu natuurlijk altijd vol. Je hebt immers voldoende zonnestroom tot je beschikking om alle apparaten dagelijks te kunnen gebruiken.

In de winter wordt er uiteraard nauwelijks stroom opgewekt en zul je dus veel gebruik moeten maken van de thuisaccu. Aangezien deze accu niet of bijna niet wordt gevuld, kom je dus in ‘nood’. Dat zou betekenen dat je niet kunt terugvallen op het net. Dagen, weken of maanden wachten totdat je accu weer is opgeladen om te kunnen wassen is niet echt de bedoeling toch?

Het huidige aanbod van thuisaccu’s op de consumentenmarkt is momenteel nog erg klein en duur. Verwacht wordt dat dit in de nabije toekomst gaat veranderen. Voor een systeem van 10 kwh opslag betaal je nu nog ongeveer €8000,- . Voor veel mensen dus nog niet haalbaar om een thuisaccu aan te schaffen. Maar zeker een mooi idee om in de gaten te houden!