Close

Afval Scheiden

Of we het nu doen of niet, we weten allemaal dat we afval zouden moeten scheiden. Dit zou namelijk beter zijn voor het milieu. Vaak proberen lokale gemeentes daarom ook afval scheiden te stimuleren. Misschien zijn bij jullie wel de restafvalzakken veel duurder, waardoor je dus een financiële prikkel hebt om toch maar even je lege melkpak naar het plastic afval te brengen. Of misschien is het bij jullie wel zo dat je je restafval zelf weg moet brengen naar hele kleine verzamelpunten waar niet al te veel restafval bij past.

Of jouw gemeente nu wel of niet iets heeft bedacht om jou extra te motiveren om je afval te scheiden, wanneer je je in wilt zetten voor het milieu doe je er goed aan om die kleine extra moeite te nemen. Maar waarom is afval scheiden dan zo veel beter voor het milieu? Het voornaamste van je afval weggooien is toch dat het niet in de natuur beland? Laten we eens gaan kijken naar het positieve effect van afval scheiden op het milieu.

Lokaal Recyclen

Afval scheiden om te recyclen

Het voornaamste doel wat men probeert te behalen met afvalscheiding is om materialen die nog goed zijn een tweede leven te geven en ze te hergebruiken. Door hergebruik van deze materialen zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig. Zo hoeven er bijvoorbeeld minder bomen gekapt te worden wanneer we papier recyclen. Deze bomen zijn weer nuttig voor de opname van CO2. En wanneer we meer plastic hergebruiken, kunnen we spaarzamer omgaan met aardolie.

Bovendien is het zo dat het veel minder energie kost om de grondstoffen te recyclen dan om nieuwe grondstoffen te winnen en nieuwe materialen te maken. Zo is er bijvoorbeeld voor het maken van nieuw aluminium wel 20 keer zoveel energie nodig dan wanneer we oud aluminium zouden omsmelten. En dat, terwijl de kwaliteit van gerecycled materialen zeker niet onder doet.

Ook is het zo dat al het afval welke we niet scheiden en welke we dus niet kunnen hergebruiken verbrand wordt. Bij dit verbrandingsproces komen veel meer broeikasgassen vrij dan zou gebeuren wanner we zouden recyclen.

Maar waarom moet afval dan gescheiden worden?

Het hergebruiken van afval heeft dus tal van voordelen voor het milieu. Maar als dat het geval is, dan zouden we toch ook kunnen investeren in een systeem welke al het ingeleverde restafval achteraf scheidt? Dit zou immers veel eenvoudiger zijn voor de consument.

Misschien dat achteraf scheiden net wat meer gemak brengt voor het individu. Echter is afval na het inleveren scheiden niet echt te doen. Vele stukken afval kunnen namelijk niet hergebruikt worden wanneer ze tussen het andere afval belanden. Textiel en papier wordt bijvoorbeeld vochtig en vies wanneer het tussen het andere afval ligt. Dit zorgt ervoor dat deze stukken textiel en papier niet meer gebruikt kunnen worden door een recyclebedrijf. Bovendien komt het maar al te vaak voor dat groente, fruit en andere etensresten aan het andere afval gaan kleven. Dit maakt dat het afval een stuk slechter te scheiden is.

Daar komt nog eens bij dat we in Nederland niet de capaciteit hebben om afval na te scheiden. Hier zijn namelijk veel meer sorteermachines voor nodig en daar is niet geïnvesteerd. En als we eerlijk zijn, is die investering ook echt overbodig. Terwijl afval scheiden voor jou een kleine moeite is, kan het veel geld besparen en heeft het bovendien een positieve uitwerking op het milieu.

Ook zou je er direct zelf financieel op vooruit kunnen gaan. Want wanneer meer mensen op de juiste manier hun afval scheiden, kan er stukken sneller worden gerecycled. En doordat er dus minder werk nodig is voor het scheiden van afval, is er dus minder geld nodig en zullen de jaarlijkse afvalverwerkingskosten dalen. Want het is namelijk zo dat de gemeente niet mag verdienen op afvalstoffenheffing. Het overgebleven geld zal dus verrekent moeten worden met de inwoners van de gemeente.

Afval Scheiden Batterijen

Wat gebeurt er met het gescheiden afval?

Je ziet nu misschien de voordelen wel in van afval scheiden alvorens je het weggooit. Maar afval gebruiken voor nieuwe producten? Dat is iets waarbij de meeste mensen zich nog maar amper iets voor kunnen stellen. Toch wordt het al wel veel gedaan. Laten we eens voor een aantal materialen in het afval na gaan wat we er precies mee kunnen.

Batterijen

Zelf kun je natuurlijk niks meer met een batterij wanneer deze eenmaal leeg is. Toch zijn batterijen nog nuttig wanneer ze leeg zijn. Dit komt door het zink dat in de batterijen verwerkt is. Wanneer jij je oude batterijen netjes gescheiden inlevert, kan het zink weer gebruikt worden om zinken dakgoten te maken. Andere materialen die zich in baterijen bevinden, zoals kobalt, nikkel en koper, kunnen gelijk weer gebruikt worden voor nieuwe baterijen.

Oud papier

Ook bij oud papier is het een goed idee om dit niet bij het andere afval te gooien. Want van veel gerecycled papier en karton kan weer nieuw karton of papier gemaakt worden. In Nederland wordt zelfs ongeveer tweederde van al het papier gemaakt van gerecycled papier. Dat scheelt dus weer bomen die anders gekapt zouden moeten worden.

GFT-afval

Bij oude etensresten is het misschien extra moeilijk om je iets voor te stellen bij wat hier nu van gemaakt kan worden. Waar zouden oude bananenschillen immers nog voor kunnen dienen? Maar ook bij GFT afval geldt dat er echt nog iets nuttigs mee gedaan kan worden, mits je het natuurlijk gescheiden inlevert. Zo kan GFT afval prima verwerkt worden tot compost. Compost kan gebruikt worden om de bodem te verbeteren, wanneer je er gewassen in wilt laten groeien. Ook is het zo dat ongeveer éénderde van het GFT afval vergist wordt. Het vergiste GFT afval vormt biogas. Biogas is een vorm van groen gas en is dus duurzamer dan aardgas.

Glas

Wanneer je je glas gescheiden inlevert, wordt het eerst in kleine stukjes gebroken voordat het naar de glasfabriek gebracht wordt. De glasfabriek kan van het ingezamelde glas weer nieuwe glazen te maken. Daarom is het ook belangrijk dat je je glas bij de juiste kleur in de glasbak gooit. Dit komt bijvoorbeeld doordat wit glas alleen maar gemaakt kan worden van scherven die ook afkomstig zijn van wit glas. Glas dat al eens geproduceerd is smelt bij veel lagere temperaturen dan de grondstoffen die nodig zouden zijn voor het maken van nieuw glas. Op deze manier kan er niet alleen bespaard worden op grondstoffen, maar dus ook op energie.

Plastic

Eigenlijk is afval niet echt heel erg nuttig voor het maken van nieuwe producten. Momenteel hebben we namelijk een overschot aan ingeleverd plastic afval. Dit overschot heeft er voor gezorgd dat China, de grootste verwerker van plastic afval uit Europa, een import verbod op plastic afval heeft ingesteld. Veel meer plastic afval wordt dus niet echt verwerkt tot nieuwe producten.

Toch is het goed om ook je plastic gescheiden in te leveren. Dit heeft ermee te maken dat veel plastic afval in de natuur terecht komt. Hier veroorzaakt het plastic grootse problemen, voornamelijk wanneer we kijken naar al het plastic afval dat in de zeeën en oceanen belandt. Door jezelf de routine aan te leveren om plastic afval ook gescheiden in te leveren, ben je bewuster van wat er met jouw overschot aan plastic afval gebeurt.

Door deze bewustwording en het goed weggooien van je plastic verklein je de kans dat plastic afval in de natuur belandt. Echter blijft de grootste bijdrage die je kan leveren om het plastic probleem tegen te gaan het verminderen van al je aankopen van/verpakt in plastic.

Wil je meer weten over de de problemen die plastic afval veroorzaakt, lees dan ons artikel over de plastic soep.