Close

Elektrisch Rijden

Het is vandaag de dag geen geheim dat de auto niet echt heel goed is voor het milieu. Zo zijn auto’s samen met ander vrachtverkeer verantwoordelijk voor wel één vijfde deel van de CO2-uitstoot die we in Nederland uitstoten. Gelukkig lijkt er een uitkomst te zijn: elektrische voertuigen. Momenteel rijdt 15 % van alle openbaar vervoerbussen in Nederland elektrisch.

Maar ook in de privé sferen zie je steeds vaker dat men de voorkeur geeft aan een elektrische auto. Elektrisch rijden stoot namelijk veel minder CO2 uit. Dit draagt niet alleen bij aan een beter klimaat, maar ook aan een betere lucht op straat. Daarnaast zou elektrisch rijden ook beter zijn voor je eigen portemonnee aangezien elektrische auto’s minder onderhoud vragen en voordeliger zijn in het gebruik. Bovendien komen particulieren in aanmerking voor subsidie wanneer zij een elektrische auto kopen of leasen.

Ondanks al deze voordelen, zijn er ook nog wat mensen die sceptisch zijn wat betreft elektrisch rijden. Want hoeveel CO2 wordt er nu daadwerkelijk uitgestoten wanneer je elektrisch rijdt? En wordt er niet behoorlijk wat CO2 uitgestoten tijdens de productie van elektrische voertuigen? Zijn er nog andere nadelen waardoor elektrisch rijden eigenlijk helemaal niet zo duurzaam is? In dit artikel onderzoeken we hoe schoon elektrische voertuigen nu daadwerkelijk zijn.. Zo wordt zowel gekeken naar de CO2-uitstoot tijdens de productie als tijdens het rijden.

De CO2-uitstoot tijdens het rijden

Wanneer je kijkt naar de door de fabriek opgegeven eigenschappen van bijvoorbeeld elektrische auto’s, dan zul je zien dat deze beweren dat er 0 gram CO2 wordt uitgestoten per kilometer. Hiermee lijkt de zaak snel afgedaan; er wordt geen CO2 direct uitgestoten tijdens het rijden. Immers stoot een gemiddelde benzine personenauto welke 15.000 kilometer per jaar aflegt wel 3.360 kilogram aan CO2 uit. Dit is dus veel meer dan de directe uitstoot van elektrische auto’s, welke gelijk is aan 0.

Echter ligt het iets gecompliceerder dan dat. Want ook al wordt er niet direct CO2 uitgestoten wanneer je elektrisch rijdt, er is wel sprake van indirecte uitstoot. Immers is het zo dat het opwekken van elektriciteit ook uitstoot van CO2 met zich meebrengt. Hoewel er al meer aandacht is voor groene stroom, is het momenteel helaas nog zo dat slechts een heel klein percentage van alle energie in ons land is opgewekt door zonne- of windenergie. Het is nog steeds het geval dat de meeste energie opgewekt wordt door gas- en kolencentrales.

Toch doen elektrische auto’s en andere voertuigen het alsnog beter wat betref CO2 uitstoot, zelfs wanneer je alleen maar gebruik zou maken van grijze, niet-duurzame stroom om het voertuig op te laden. Momenteel is het namelijk zo dat je voor 11.600 kilometer 900 kilo aan CO2 uitstoot wanneer je elektrisch rijdt. Als je dit zelfde aantal kilometers vergelijkt met een voertuig welke rijdt op een fossiele brandstof, wordt er wel 2.300 kilo aan CO2 uitgestoten.

Daar komt nog eens bij dat, hoewel momenteel de meeste stroom in Nederland nog niet duurzaam is, we er wel hard aan werken om deze stroom te verduurzamen. Zo heeft de regering bijvoorbeeld in het Klimaatakkoord het doel gesteld dat in 2030 70 % van alle elektriciteit moet worden opgewekt door de kracht van de zon of van de wind. Wanneer dat eenmaal verwezenlijkt is, komt elektrisch rijden dus nog beter uit de test dan nu al het geval is wat betreft de CO2 uitstoot tijdens het rijden.

De CO2-uitstoot tijdens de productie

Het is mooi dat elektrische voertuigen het beter doen qua CO2-uitstoot wat betreft gereden kilometers. Echter, wanneer je een elektrische auto echt wilt vergelijken met een benzine auto, zal je ook het productie proces in beschouwing moeten nemen.

Helaas is het zo dat tijdens de productie van het accupakket van een elektrische auto behoorlijk wat CO2 vrijkomt. Behalve de productie van de accu is er niet veel verschil wat betreft de CO2 die vrijkomt bij de productie van elektrische auto’s en benzine auto’s.

Aangezien er tijdens het produceren van een accu zo veel CO2 wordt uitgestoten, is de milieu impact van elektrische auto’s in de showroom aanzienlijk hoger dan die van auto’s die rijden op fossiele brandstoffen. Maar omdat de elektrische auto minder CO2 uitstoot per gereden kilometer, komt er een punt waarop de elektrische auto minder CO2 uitstoot veroorzaakt dan een auto die rijdt op fossiele brandstof.

Vanaf dat punt heeft de elektrische auto namelijk de CO2 uitstoot van het productieproces teniet gedaan aangezien deze minder CO2 uitstoot tijdens het rijden. Het exacte aantal kilometers waarop dit punt bereikt wordt is afhankelijke van vele verschillende factoren. Wanneer je ervan uitgaat dat de gemiddelde auto zo’n 220.000 kilometer kan rijden voordat deze het begeeft, betekent dit dat de elektrische auto tussen de 35 en 55 procent minder CO2 uitstoot fan een benzine auto.

Hoe zit het met andere schadelijke stoffen welke vrij komen tijdens het rijden?

Wanneer je dus kijkt naar de CO2-uitstoot van elektrische voertuigen , stoten ze dus minder uit dan voertuigen die gebruik maken van fossiele brandstoffen. Ten minste, mits ze ook weldegelijk gebruikt worden om een aantal kilometers te rijden. Doordat er namelijk veel CO2 uitgestoten wordt tijdens de productie van de accu’s, is het productieproces van voertuigen die elektrisch rijden dus minder duurzaam dan voortuigen die gebruik maken van fossiele brandstoffen. Echter halen elektrische voertuigen deze achterstand in doordat zij minder CO2 uitstootten per afgelegde kilometer.

Echter is het zo dat er, naast CO2, nog andere stoffen vrijkomen tijdens het rijden die schadelijk zijn. laten we eens kijken hoe het zit met fijnstof en stikstof.

De uitstoot van fijnstof

Fijnstof zijn microscopisch kleine deeltjes die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Elke auto produceert wel fijnstof, voornamelijk door slijtage van de remmen en banden. Dit geldt dus ook voor elektrische voertuigen, aangezien zij ook zijn uitgerust met banden en remmen. Echter is het wel zo dat elektrische auto’s over het algemeen minder slijtage hebben aan de remmen. Dit komt door het zogenaamde regenereren, waarmee het afremmen op het elektroblok bedoelt wordt en energie teruggewonnen wordt. Mede hierdoor stoot de elektrische auto tussen de 25 en 40 procent minder fijnstof uit dan auto’s die rijden op benzine of diesel.

De uitstoot van stikstof

Behalve CO2 en fijnstof, komt tijdens het rijden ook vaak stikstof vrij. Stikstof, ook wel NOx of stikstofoxiden, is schadelijk voor mensen, dieren en het klimaat.

Bij een elektrische auto wordt er niet direct stikstofoxiden uitgestoten. Helaas is het wel weer zo dat deze schadelijke stof vrijkomt bij de productie van grijzen stroom. Aangezien elektrisch rijden nog vaak gebruik wordt gemaakt van grijze stroom, zorgt ook elektrisch rijden voor de uitstoot van stikstofoxiden. Ten minste, in het geval dat er nog geen gebruik wordt gemaakt van groene stroom, Want wanneer duurzame bronnen benut worden voor de opwekking van benodigde elektriciteit stoot je door elektrisch te rijden dus geen stikstofoxiden meer uit.

Eindoordeel elektrisch rijden

Het zit dus zo dat wanneer je elektrisch rijdt, geen CO2 direct wordt uitgestoten. Echter wordt er wel CO2 uitgestoten tijdens het opwekken van de benodigde elektriciteit (bij gebruik van een laadpaal)wanneer je gebruik maakt van grijze stroom. Maar deze indirecte uitstoot is veel kleiner dan het geval is bij voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen. Dit maakt elektrisch rijden dus een stuk schoner, zeker wanneer er gebruik wordt gemaakt van groene stroom. Ook is er dan geen sprake van stikstofoxiden uitstoot. De uitstoot van fijnstof is bij elektrisch rijden sowieso al minimaal.

Kortom, hoewel elektrisch rijden dus niet klimaat neutraal is, vormt het wel een duurzaam alternatief op de hedendaagse voertuigen die gebruik maken van fossiele brandstoffen. Echter moet er dan wel met het voertuig gereden worden. Immers is de productie van elektrische auto’s en andere voertuigen nog een stuk minder schoon dan die van brandstof auto’s. Echter wordt deze achterstand ingehaald doordat er minder CO2 uitgestoten wordt per gereden kilometer.

Pak je liever de fiets of de step in plaats van de auto? Dan is een elektrische fiets of elektrische step wellicht iets voor jou!